Thông báo

 
​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018


Ngoài các nội dung tuyên truyền thường kỳ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị Phòng VHTT&TT, Đài truyền thanh huyện, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; tuyên giáo, tuyên huấn các chi, đảng bộ cơ sở thuộc huyện cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 3/2018, như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, tạo ý chí thống nhất, đồng thuận trong xã hội để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Quốc hội (khóa XIV), Chính phủ, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh và huyện để kịp thời thông tin, tuyên truyền.

2. Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền thực hiện các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và việc tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục tuyên truyền những kết quả phân loại, đánh giá chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên gắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tuyên truyền Nghị quyết số 78-NQ/HU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

3. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết của Quốc hội (khóa XIV) và Nghị quyết số 01/NQ/2018/CP-NQ của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; các Luật được Quốc hội (khóa XIV) thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động công tác thông tin đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; tuyên truyền các nội dung Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) được thay thế từ Hiệp định đối tác xuyên Thái bình Dương (TTP). Đồng thời, tập trung tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam - Đồng Nai - Long Thành đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng.

5. Tiếp tục tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và Chiến lược biển Việt Nam; về biển, đảo, về chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Các cơ quan báo chí tuân thủ nghiêm túc định hướng tuyên truyền, đưa tin theo thông tin chính thức của các cơ quan chức năng đối với các vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững theo tiếp cận đa chiều, công tác chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng gương “người tốt việc tốt”, những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những kết quả việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó, tập trung tuyên truyền Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành để triển khai xây dựng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

8. Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống biến đổi khí hậu, thiên tai, mưa bão, lũ lụt; các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; công tác bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn mua bán, sử dụng ma túy; công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; tuyên truyền sâu rộng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

9. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Công đoàn và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở (2017-2022) tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ X (2018-2023).

10. Ngoài việc tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2018, cần tập trung tuyên truyền các hoạt động tháng 3/2018 như: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng La Ngà (01/3/1948); 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910); 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931); 72 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946); 77 năm cuộc vượt ngục Tà Lài - Biên Hòa (27/3/1941);...

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY LONG THÀNH​

Ngày thông báo: 3/6/2018 7:47 AM
Tập tin đính kèm:

CÁC THÔNG BÁO KHÁC
THÔNG BÁO

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter