Thông báo

 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LONG THÀNH
 LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
___________

 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 họp từ ngày 8/9/2015 đến ngày 9/9/2015 tại Hội trường Trung tâm Văn hoá thông tin thể thao huyện Long Thành. Đại hội có mặt 276 đại biểu trên tổng số 277 đại biểu được triệu tập. Đại hội đã nghe các báo cáo và thảo luận thống nhất,

Ngày thông báo: 3/16/2016 10:01 AM
Tập tin đính kèm:
NQ ĐH XI HUYEN LT.doc    

CÁC THÔNG BÁO KHÁC