Thông báo

 
Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ X
(NHIỆM KỲ 2010-2015)

 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) trong bối cảnh chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội; nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Kết quả 5 năm qua, Đảng bộ huyện Long Thành đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Ngày thông báo: 4/8/2016 5:05 PM
Tập tin đính kèm:
01 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ DAI HOI XI.doc    

CÁC THÔNG BÁO KHÁC