Văn bản pháp quy
Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng nai (14/09/2017 09:01)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 24/02/2017 của Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (05/05/2017 09:53)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc nâng cao chất lượng của tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (05/05/2017 09:49)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Kế hoạch số: 43/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Long Thành về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2017. (17/02/2017 09:14)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Kế hoạch số: 40/KH-UBND ngày 13/02/2017 của UBND huyện Long Thành về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (17/02/2017 09:09)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Long Thành về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Long Thành giai đoạn năm 2016-2020 (17/02/2017 09:05)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020. (30/08/2016 09:02)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (30/08/2016 09:00)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (26/08/2016 09:06)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2016ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (26/08/2016 09:03)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngon của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC 2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Tham gia viết bài Tập san ngành VHTTDL chuyên đề "Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018".

Tham gia cuộc thi phim tài liệu, phóng sự ngắn về phòng chống thiên tai

Thể lệ cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 2​

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Tạm ngưng Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968

Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện

Đóng góp Dự thảo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Nội dung Trang TTĐT huyện

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Phát hiện ngăn chặn mã độc "đào" tiền ảo bất hợp pháp

Đóng góp ý kiến Dự thảo Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử huyện

Danh sách người phát ngôn của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"

Từ ngày 15/5/2017, Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động tại: Tầng 6 - Tòa nhà Sonadezi. số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter