Văn bản pháp quy
Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng nai (14/09/2017 09:01)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 24/02/2017 của Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (05/05/2017 09:53)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc nâng cao chất lượng của tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (05/05/2017 09:49)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Kế hoạch số: 43/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Long Thành về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2017. (17/02/2017 09:14)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Kế hoạch số: 40/KH-UBND ngày 13/02/2017 của UBND huyện Long Thành về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (17/02/2017 09:09)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Long Thành về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Long Thành giai đoạn năm 2016-2020 (17/02/2017 09:05)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020. (30/08/2016 09:02)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (30/08/2016 09:00)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (26/08/2016 09:06)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2016ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (26/08/2016 09:03)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Nội dung, thể lệ phát động cuộc thi viết về tấm gương sáng Người đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Nai

Tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng CNTT phục vụ CCHC năm 2017

Phát động tham gia Hội thi Tìm hiểu giá trị Văn hóa - Lịch sử Đồng Nai năm 2017

Hướng dẫn quy trình thay đổi thông tin chứng thư số

Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã tấn công có chủ đích APT

Thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (20-22/7/2017)

Cuộc thi viết bài thuyết minh du lịch Đồng Nai năm 2017

Danh mục sách bổ sung 6 tháng đầu năm 2017 của Thư viện huyện Long Thành

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2017

tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"

Từ ngày 15/5/2017, Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động tại: Tầng 6 - Tòa nhà Sonadezi. số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung tuyên truyền về chương trình viễn thông công ích

Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một tỉnh miền trung từ Hà Tỉnh đến Thừa Thiên Huế

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Thông tri số: 15-TT/TU ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter