Văn bản pháp quy
Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng nai (14/09/2017 09:01)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 24/02/2017 của Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (05/05/2017 09:53)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc nâng cao chất lượng của tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (05/05/2017 09:49)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Kế hoạch số: 43/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Long Thành về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2017. (17/02/2017 09:14)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Kế hoạch số: 40/KH-UBND ngày 13/02/2017 của UBND huyện Long Thành về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (17/02/2017 09:09)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Long Thành về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Long Thành giai đoạn năm 2016-2020 (17/02/2017 09:05)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020. (30/08/2016 09:02)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (30/08/2016 09:00)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (26/08/2016 09:06)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2016ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (26/08/2016 09:03)
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung trên:
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter