Xây dựng Đảng
Cần rèn đức tính kiên trì (12/01/2018 10:13)
Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay viết Lời kêu gọi tập thể dục, Người khẳng định: “Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, vậy thì sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào cũng tập”.
Trân trọng những đóng góp cho sự phát triển (12/01/2018 10:11)
Sự nghiệp “Đổi mới” được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện từ năm 1986. Hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu có thể nói là thần kỳ: Từ một nước ở nhóm nghèo, lạc hậu vươn lên nhóm có mức thu nhập trung bình. Đặc biệt GDP tăng gấp 30 lần so với trước đổi mới với mức tăng trưởng trung bình 6,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.000USD.
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam dân chủ cộng hòa (08/01/2018 11:17)
Cách mạng tháng Tám thành công, mặc dù phải đối phó với nhiều âm mưu và hành động của thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền non trẻ. Đảng ta vẫn chăm lo xây dựng nền dân chủ nhân dân. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được tiến hành trên phạm vi cả nước vào ngày 06/01/1946.
Kết quả tham gia Hội thi thuyết trình tại tỉnh (08/01/2018 11:07)
Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/BTGTU, ngày 13/9/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Tổ chức Hội thi thuyết trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ năm 2017”.
Ý nghĩa lịch sử chiến thắng biên giới Tây Nam (08/01/2018 10:43)
Chiến thắng biên giới Tây Nam thắng lợi vào ngày 7/1/1979, thời gian đã trôi qua nhiều năm nhưng chúng ta vẫn còn nhớ về ngày này, nhớ đến ý nghĩa lịch sử chiến thắng biên giới Tây Nam. Đó đều là những mốc thời gian lịch sử hào hùng một thời mà ta không thể nào quên.
Ký hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (08/01/2018 10:38)
Ngày 27/01/1973, tại Pari, Bộ trưởng ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng các Bộ trưởng ngoại giao Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Hoa kỳ và chính quyền Sài Gòn đã ký hiệp định về “Chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam và các nghị định thư kèm theo”.
Nghị Quyết của BCH Đảng bộ Huyện ( khóa XI) về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã được ban hành (04/01/2018 08:49)
Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh năm 2018, NQ Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020; trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017, dự báo những thuận lợi và khó khăn năm 2018, ngày 17/12/2017,  đ/c Nguyễn Quốc Cường- Bí thư Huyện ủy Long Thành đã ký ban hành Nghị quyết số 78- NQ/HU của  BCH Đảng bộ Huyện huyện ( khóa XI) về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
​Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (27/12/2017 11:17)
Từ sau Đại hội VI của Đảng, Đại hội mở đầu cho công cuộc đổi mới đất nước, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và thấm nhuần bài học "Lấy dân làm gốc", Đảng ta đặc biệt quan tâm củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, coi đó là vấn đề sống còn của Đảng, của chế độ trong điều kiện mới. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, về các giai tầng xã hội.
Nói về xây dựng văn hóa trong Đảng (14/12/2017 15:14)
Điểm mới trong Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng lần này là đề cao nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, trong đó chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng.
Tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (14/12/2017 15:07)
Thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” và Thông tri số 18-TT/TU ngày 15/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 28/11/2012 tổ chức chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ban Đảng, các ngành chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ Chỉ thị 18-CT/TW, Thông tri 18-TT/TU và nhiều văn bản chỉ đạo.
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngon của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC 2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Tham gia viết bài Tập san ngành VHTTDL chuyên đề "Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018".

Tham gia cuộc thi phim tài liệu, phóng sự ngắn về phòng chống thiên tai

Thể lệ cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 2​

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Tạm ngưng Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968

Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện

Đóng góp Dự thảo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Nội dung Trang TTĐT huyện

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Phát hiện ngăn chặn mã độc "đào" tiền ảo bất hợp pháp

Đóng góp ý kiến Dự thảo Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử huyện

Danh sách người phát ngôn của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"

Từ ngày 15/5/2017, Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động tại: Tầng 6 - Tòa nhà Sonadezi. số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter