Thứ 6 - 26/02/2016
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

Địa chỉ liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN QUẢN TRỊ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HUYỆN LONG THÀNH

 

1. TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP:

- Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Linh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Điện thoại Di động: 0919.283939

- Email: linhntt.ubnndlt@dongnai.gov.vn

  

2. PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC:

- Họ tên: Lại Ngọc Hùng

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Điện thoại cơ quan: 0251.844.178      Di động: 0123.4083979

- Email: laingochung66@gmail.com  - pvhtt-lt@dongnai.gov.vn


3. CÁC THÀNH VIÊN:

- Ông: Phan Lê Nhân - Thành viên

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Điện thoại: 0945.236789

- Email: bantuyengiao@gmail.com


- Ông: Phạm Hồng Nhựt - Thành viên

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Điện thoại: 09.0909.9545

- Email: phongvhttlongthanh@gmail.comNhutph@dongnai.gov.vn


- Ông Dương Ngọc thái - Thành viên​

- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Điện thoại: 0382.260766

- Email: phongvhttlongthanh@gmail.com

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang thông tin điện tử Huyện Long Thành




 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​