Xây dựng Đảng
Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Cập nhật 6/8/2018 1:59 PM

 

Sinh thời, Bác đã dạy “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị và đang được các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục ra sức thực hiện để nâng cao chất lượng chi bộ. Muốn chi bộ phát triển tốt thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là mục tiêu và động lực quan trọng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này cũng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, vào cuối năm Thường trực Huyện ủy Long Thành đều tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả dự và giám sát sinh hoạt chi bộ trong năm và kế hoạch dự và giám sát sinh hoạt chi bộ cho năm tiếp theo.

 

Thông qua việc dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy đánh giá tình hình sát với thực tiễn hơn, từ đó đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Thực tế cho thấy, các tổ chức cơ sở Đảng đều xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm không chỉ của riêng cấp ủy, bí thư chi bộ mà là trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ luôn gắn liền với việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Do đó, các cấp ủy, chi bộ phải thường xuyên lãnh đạo, thực hiện tốt công tác sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong đội ngũ đảng viên.
 
3189.png
Buổi hoạt tại chi bộ 11, Đảng bộ Bệnh viện Long Thành,
có Tổ Giám sát của Huyện ủy dự
 
Trong quá trình tham gia dự và giám sát sinh hoạt các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở theo kế hoạch phân công của Thường trực Huyện ủy cho thấy nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước được cải tiến, bám sát những vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đoàn thể, công tác vận động quần chúng và chăm lo đời sống cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ đã thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình.Từ những chuyển biến về nề nếp, nội dung, chất lượng, sinh hoạt chi bộ đã góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện. Nhiều chi bộ có những mô hình, cách làm hay gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề mới phát sinh tại đơn vị mình để đề ra chương trình, nghị quyết lãnh đạo. Những điển hình như mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của Chi bộ Công an xã Bình An; “Gia đình đảng viên gương mẫu đóng góp và vận động nhân dân đóng góp làm 3 tuyến đường bê tông hóa” của chi bộ ấp An Bình xã Bình An; “Mỗi ngày làm một việc tốt cho dân” của Chi bộ công an xã An Phước, “Vận động tiết kiệm xây dựng nhà tình thương năm 2018 của Chi bộ Ban Quản lý dự án Đảng bộ khối Kinh tế, “Tiết kiệm nuôi heo đất ủng hộ làm đường giao thông nông thôn vào khu dân tộc Stiêng” của các chi bộ thuộc Đảng bộ khối Đảng…Nhiều cấp ủy đảng đã mở rộng các hình thức thảo luận, bàn bạc, trao đổi các vấn đề thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ mình, đưa vào nghị quyết triển khai thực hiện.
 
Tuy nhiên, trong sinh hoạt chi bộ cơ sở còn một số hạn chế mà cấp ủy các cấp cần phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục dứt điểm, đó là: Có chi bộ chưa thực hiện đầy đủ các bước trong sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW và các Hướng dẫn từng loại hình cơ sở Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nội dung báo cáo chi bộ chưa đánh giá sâu vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đối với công tác tư tưởng, tình hình tư tưởng của đảng viên, kết quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác đoàn thể, nhất là công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa đánh giá về kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chưa biểu dương cá nhân đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ và đóng góp ý kiến cho đảng viên sai phạm để sửa chữa khuyết điểm.Có chi bộ không phát huy được công tác tự phê bình và phê bình; phần thông tin thời sự, các văn bản cấp trên chưa lựa chọn được nội dung chính; trong phần thảo luận dự thảo báo cáo và phương hướng, đảng viên rất ít đóng góp ý kiến.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Trước hết, phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Chú trọng tinh thần đoàn kết thống nhất trong chi ủy và đảng viên trong chi bộ.
 
Thứ hai, chú trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng trên tinh thần xây dựng, giúp đỡ nhau tiến bộ. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những điều quy định đảng viên không được làm. Kịp thời biểu dương trước chi bộ những đảng viên xuất sắc đồng thời giúp đỡ những đảng viên có sai phạm, khuyết điểm.
 
Thứ ba, mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành...chi bộ phải phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đảng viên, đây là cơ sở để cuối năm phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.
 
Thứ tư, ngoài các nội dung sinh hoạt định kỳ, tùy từng điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi bộ cần tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ.
Thứ năm, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ giám sát của cấp ủy cấp trên cơ sở nên yêu cầu cấp ủy mời thêm các đ/c bí thư chi bộ cùng loại hình tham dự, để trao đổi, góp ý nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, lời dạy của Bác còn nguyên giá trị đến ngày nay và đang được các cấp, các ngành tiếp tục ra sức thực hiện để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Phan Thị Cảnh -BTGHU
 
 
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Cung cấp thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử huyện

Lấy ý kiến về Dự thảo đề án Điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Triển khai thực hiện nội dung "tháng hành động vì trẻ em" năm 2018 trên địa bàn huyện

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa sinh học năm 2018

Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Triển khai thông báo số 832/TB-SNgV ngày 22/5/2018 của Sở ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật về quyền tác giả trong hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện

Thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri của tổ ĐB HĐND tỉnh, huyện

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter