Thứ 6 - 26/02/2016
Bảo hiểm xã hội tự nguyện chổ dựa vững chắc của người lao động tự do
Cả nước chung tay thực hiện Bảo hiểm xã hội toàn dân
Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Trong quan điểm của Bác Hồ, đại đoàn kết dân tộc được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong các lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách đến thực tiễn.


5270.jpg 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, tháng 9/1955


Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi theo Bác, đoàn kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập.

 

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

 

Thực hiện lời dạy của Bác, Những năm qua, trên địa bàn huyện Long Thanh Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành một hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực, không chỉ đem lại một không khí vui tươi, đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, từ mỗi cộng đồng dân cư.


5270-5.png 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bình Lâm, xã Lộc An


Ngày hội, là dịp để cán bộ và nhân dân huyện Long Thành cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các chặng đường lịch sử. Phát huy truyền thống đoàn kết của Mặt trận, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đặc biệt là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo người dân  tích cực tham gia. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thường xuyên; công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn được đảm bảo. Các hộ dân luôn đoàn kết thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và các hương ước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và các lễ hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Với chức năng tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quy tụ nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, phát huy vai trò của các vị tiêu biểu, người có uy tín, chức sắc các Tôn giáo trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các tổ chức đại diện Tôn giáo, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, hàng năm phối hợp tổ chức thăm các cơ sở tôn giáo tiêu biểu nhân dịp lễ, Tết nhằm tạo sự gắn bó tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần  thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng trong huyện, phối hợp vận động các cơ sở tôn giáo và tín đồ tặng quà cho hộ nghèo, người neo đơn, người già có hoàn cảnh khó khăn, hộ đồng bào dân tộc nhân dịp Lễ, Tết; quan tâm đến đời sống của các hộ gia đình dân tộc thiểu số cũng như thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách đối với người dân tộc thiểu số,

 

Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thế và lực cho đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

Để tăng cường củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay, huyện đã đề ra một số giải pháp cần thực hiện như sau:

 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay.

 

Thứ hai, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các giai tầng, các giới trong toàn dân tộc.

 

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.

 

Thứ tư, tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp. Tích cực phối hợp

giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị  -xã hội làm tốt công tác dân vận.

 

Thứ năm, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Tuấn Anh - BDV Huyện ủy

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​