Nông thôn mới
Tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Long Thành
Cập nhật 9/7/2017 9:10 AM

 

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, đến thời điểm này huyện Long Thành mới chỉ có xã An Phước đạt 11/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8-10 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt tập trung chủ yếu nhóm hạ tầng và các tiêu chí về thu nhập, y tế và môi trường …


Trong số các tiêu chí chưa đạt thì nhóm tiêu chí hạ tầng là một thách thức trở ngại lớn đối với nguồn vốn ngân sách huyện. Khi phải cần đến kinh phí 2.000 tỷ đồng để 13 xã thực hiện bê tông, nhựa hóa hơn 300km đường giao thông; xây mới 20 trường đạt chuẩn Quốc gia và 10 chợ nông thôn; nạo vét 25km sông, suối; bê tông 2,5km kênh mương; đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng trên 135km đường; xây mới 2 công trình cấp nước tập trung cùng với lắp đặt 300km đường ống cấp nước …


Để thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đúng theo tiến độ mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra, lãnh đạo huyện đã yêu các xã cần phải xây dựng kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể các tiêu chí, định kỳ có họp đánh giá tiến độ công việc. Tích cực huy động các nguồn lực đóng góp để xây dựng công trình hạ tầng, nhất là từ các doanh nghiệp. Xây dựng các chuỗi liên kết, phát triển kinh tế vườn, trang trại và đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Kiểm soát chặt chẽ môi trường trong chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt, đồng thời vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế …


Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, huyện Long Thành sẽ có 4 xã điểm thực hiện đạt bộ tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu gồm: An Phước, Long An, Long Phước và Phước Thái. Các xã còn lại cũng phấn đấu đạt từ 14-16 tiêu chí.


 2635-1.JPG
Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu huyện Long Thành đang họp rà soát tiến độ thực hiện các tiêu chí vào ngày 24/8 vừa qua


Chí Tài-Đài TT Long Thành

CÁC TIN KHÁC