Văn hóa - Thông tin
Họp mặt kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9
Cập nhật 9/7/2017 9:14 AM

 

Sáng ngày 01/09, tại Trung tâm VH TT-TT huyện Long Thành, Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9.


 Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, lãnh đạo Huyện ủy Long Thành nhấn mạnh, 72 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần Cách Mạng Tháng Tám và nội dung bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí minh luôn thể hiện những khát vọng cháy bỏng của nhân loại tiến bộ; có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam và mang ý nghĩa thời đại sâu sắc khi chuyển từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Đó là bài học lịch sử vô giá, trở thành hành trang, là động lực thôi thúc toàn dân và toàn quân ta tiếp tục tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ để thống nhất đất nước. Đồng thời khẳng định tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, đường lối cách mạng đúng đắn dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong công cuộc đổi mới Đảng tiếp tục khởi xướng và lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Riêng với huyện Long Thành trong các năm gần đây đã liên tục thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh -quốc phòng. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước đứng thứ hai trong tỉnh chỉ sau Tp.Biên Hòa và được Trung ương công nhận “Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới” vào cuối năm 2015.


Dịp này, Huyện ủy Long Thành đã trao Huy hiệu từ 30 đến 70 tuổi Đảng cho 583 Đảng viên. Trong đó, trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho 3 Đảng viên, Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho 3 Đảng viên, , Huy hiệu 60 tuổi Đảng cho 11 Đảng viên, Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 29 Đảng viên, Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho 120 Đảng viên, Huy hiệu 45 tuổi Đảng cho 85 Đảng viên, Huy hiệu 40 tuổi Đảng cho 62 Đảng viên và Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 270 Đảng viên.


 2637-1.JPG
Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hoàng Trinh trao Huy hiệu Đảng 65 năm cho 3 Đảng viên


Chí Tài- Đài TT Long Thành

CÁC TIN KHÁC