HĐND - UBND
Mở rộng tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 1/12/2018 8:47 AM

 

    Hướng đến từng bước thực hiện lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, đẩy mạnh kế hoạch chương trình cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai; trên cơ sở triển khai thí điểm mô hình phi địa giới, ngày 24/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã  có Văn bản số 10890/UBND-HCC  về chấp thuận chủ trương mở rộng  tiếp nhận hồ sơ đất đai của huyện Long Thành, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, trước mắt tạm thời chỉ chưa thực hiện đối với thụ tục chuyển quyền sử dụng đất do liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

  

    Hơn nữa, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh-Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai hiện nay  đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cấu hình 50 lưu đồ giải quyết cho 10 UBND cấp huyện và 50 lưu đồ cho 158 UBND cấp xã tiếp nhận thay UBND cấp huyện thuộc 30 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai ngành Tài nguyên và Môi trường.
 
     Ngày 8/01/2018, UBND huyện Long Thành đã có Văn bản  số 156/UBND-VX về  hoàn thành cấu hình lưu đồ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai huyện, xã trên hệ thống một cửa và Văn bản số 257/UBND-VX ngày 11/1/2018 mở rộng tiếp nhận hồ sơ đất đai của huyện Long Thành tại trung Tâm hành chính công của tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyền  thông đến  toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,  người lao động và nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa việc mở rộng tiếp nhận hồ sơ đất đai tại tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Đồng Nai; các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai  ngành Tài nguyên và Môi trường để rộng rãi  người dân biết, cập nhật và triển khai sử dụng.
 
Đính kèm các nội dung chỉ đạo của UBND huyện: TT Dât dai.pdfTT Dât dai.pdf  cv.165.08.01 CHĐĐ.pdfcv.165.08.01 CHĐĐ.pdf  CV.257.11.01 TNĐĐ.pdfCV.257.11.01 TNĐĐ.pdf
 
   Ngọc Hùng - VHTT

 

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngon của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC 2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Tham gia viết bài Tập san ngành VHTTDL chuyên đề "Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018".

Tham gia cuộc thi phim tài liệu, phóng sự ngắn về phòng chống thiên tai

Thể lệ cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 2​

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Tạm ngưng Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968

Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện

Đóng góp Dự thảo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Nội dung Trang TTĐT huyện

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Phát hiện ngăn chặn mã độc "đào" tiền ảo bất hợp pháp

Đóng góp ý kiến Dự thảo Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử huyện

Danh sách người phát ngôn của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"

Từ ngày 15/5/2017, Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động tại: Tầng 6 - Tòa nhà Sonadezi. số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter