Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​Long Thành: kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018


Để triển khai kịp thời, hiệu quả và đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ( PBGDPL) trong năm 2019; ngày 18/1 phòng Tư pháp huyện-  cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL  huyện  tham mưu UBND huyện tổ chức  Hội nghị  tổng kết công tác PBGDPL năm 2018; tổng kết  công tác  Tư pháp năm 2018 và triển khai chương trình kế hoạch, đề án về PBGDPL năm 2019; Chủ trì Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thùy Linh- Phó Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch HĐ.PBGDPL huyện đánh giá công tác PBGDPL trên địa bàn địa bàn huyện năm  2018 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật ...


2918.jpg

 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh- PCT. UBND huyện  phát biểu đánh giá tại Hội nghị


Toàn  huyện đã tổ chức được 2.533 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút  167.417 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật mới của Trung ương và địa phương, các quy định về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, cải cách hành chính, khởi nghiệp…và các quy định liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù. Các ban, ngành, đoàn thể- Thành viên Hội đồng  PBGDPL  huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các trường phổ thông  tổ chức  2.124 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 98.000 lượt người tham dự. Hình thức tuyên truyền PBGDPL thông qua hình thức trực tuyến trong năm đã có 1.569 cán bộ, công viên chức tham dự; việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 đã được triển khai đồng bộ, đa dạng và hiệu quả  như: tổ chức cuộc thi, hội thi sáng tác kịch bản tìm hiểu pháp luật, phát hành tài liệu pháp luật miễn phí; đăng tải tin, bài, phóng sự; treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích….sinh hoạt, giao ban chuyên đề… thu hút 365  lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự. 


2918-5.jpg

Tuyên truyền PBGDPL về ATGT tại trường THPT Long Thành

2918-10.jpg


Qua đánh giá, dù đã thu được nhiều kết quả tích cực, song công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa đồng đều;  để tiếp tục  nâng cao hiểu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện trong năm 2019 cần  tập trung triển khai một số nhiệm vụ trong tâm sau: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị của UBND Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên, cho các đối tượng đặc thù và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Tổ chức triển khai các đề án, chương trình về PBGDPL  năm 2019 bám sát với các định hướng, hướng dẫn của  sở Tư pháp, Hội đồng PBGDPL tỉnh và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Kịp thời khen thưởng, nhân rộng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực thi pháp luật, thực hiện tốt hoạt động học tập, tìm hiểu pháp luật, công tác tuyên truyền PBGDPL.


2918-15.jpg

Các tập thể, cá nhân đạt hành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị


Phát biểu  tại Hội nghị, ông Lê Triết Như Vũ-  Phó Giám đốc sở Tư pháp Đồng Nai chỉ đạo công tác PBGDPL đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật. Năm 2018, Long Thành đã huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, địa phương các xã, thị trấn kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với người dân.


2918-20.jpg

Ông Lê Triết Như Vũ -  Phó Giám đốc sở Tư pháp Đồng Nai phát biểu  chỉ đạo


Thông qua nhiều hình thức PBGDPL, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo người dân tham gia.


Cùng với việc đổi mới nội dung, nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL đã được triển khai và nhân rộng, nổi bật là các hình thức thi tìm hiểu pháp luật; hòa giải cơ sở, tập trung tuyên truyền tới người lao động ở các khu công nghiệp, sinh viên, các đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là ý thức tuân thủ pháp luật về phòng, chống cháy nổ; ý thức chấp hành thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Quy tắc ứng xử nơi công cộng của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Để xây dựng chính quyền vững mạnh, xã hội văn minh thì việc thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền PBGDPL phải được xem là một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững.


NH-VH&TT


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​