Văn hóa - Thông tin
Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Cập nhật 2/5/2018 11:19 AM

  

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền điện tử. Nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sự tiện lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện. Trong năm 2017, huyện Long Thành đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trên Trang Thông tin điện tử của huyện http://longthanh.dongnai.gov.vn. 

 

 2978.jpg
 
Để tìm hiểu thêm dịch vụ tiện ích này cũng như những kết quả mà dịch vụ này mang lại từ khi triển khai thực hiện đến nay như thế nào?  

 

Trước tiên, chúng ta phải hiểu dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trong môi trường mạng. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ  được thực hiện trong môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 
  
Việc triển khai dịch vụ công mức độ 3 mang nhiều lợi ích cho người dân và tổ chức. Vì vậy, từ năm 2016, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tham mưu UBND huyện đăng ký các thủ tục hành chính thường xuyên giải quyết hồ sơ cho dân để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với các nhóm dịch vụ (theo văn bản văn bản số 2779/VPCP-KGVX ngày 24/4/2016 của Văn phòng chính phủ) để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện trên trang thông tin điện tử huyện. Đầu năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt dự án “Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2017” trong đó, UBND các huyện được cấu hình, triển khai 10 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 cấp huyện (04 TTHC lĩnh vực hộ tịch, 05 TTHC lĩnh vực đất đai và 01 TTHC lĩnh vực cấp phép) và 06 DVC trực tuyến mức 3 cấp xã (06 TTHC lĩnh vực hộ tịch) và đã triển khai tập huấn, hướng dẫn thực hiện cho công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã để hướng dẫn, thực hiện giải quyết hồ sơ cho dân theo đúng quy trình mà UBND tỉnh ban hành. Đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định 1509/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND huyện Long Thành về ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử huyện Long Thành và các văn bản khác liên quan để người dân biết và sử dụng.
 
Cách thức tham gia nộp hồ sơ trực tuyến như thế nào và sự tiện lợi mà dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mang lại cho người dân là gì?
 
* Công dân, doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ trực tuyến gồm có 4 bước như sau:
 
Bước 1: Công dân, doanh nghiệp truy cập Trang thông tin điện tử huyện tại địa chỉ: http://longthanh.dongnai.gov.vn chọn chuyên mục “Thủ tục hành chính” hoặc truy cập trực tiếp vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.dongnai.gov.vn và thực hiện theo hướng dẫn.
 
Bước 2: Công dân, doanh nghiệp chọn thủ tục hành chính cần đăng ký, sau đó nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào biểu mẫu gồm: Thông tin người đăng ký và hồ sơ đăng ký
 
Bước 3: Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin đăng ký theo yêu cầu và đính kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có), công dân nhấn vào nút “Tiếp tục” để chuyển sang mục kiểm tra lại các thông tin đã khai báo trước khi gửi đăng ký.
 
Bước 4: Để thực hiện việc đăng ký thủ tục hành chính công dân nhấn vào nút “Đăng ký" ở bên dưới để hoàn thành quá trình đăng ký hồ sơ.
 
Quá trình đăng ký trực tuyến đến đây đã hoàn tất, hồ sơ của công dân đã được chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện để xử lý. Cá nhân có thể tải lên các giấy tờ có liên quan kèm theo hồ sơ trong quá trình đăng ký (nếu có).
 
* Sự tiện lợi mà dịch vụ công trực tuyến này mang lại là: Người dân, doanh nghiệp, tổ chức…có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet.Việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3 làm thay đổi phương thức giao tiếp giữa công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước. Nếu trước đây, người dân muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, nhận giấy khai báo rồi khai báo trực tiếp với cán bộ. Nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, người dân có thể thực hiện ở nhà, ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công…
 
Từ khi triển khai đến nay và trong quá trình thực hiện có những hạn chế, khó khăn gì?
 
          Tính đến thời điểm này thì việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt kết quả chưa cao, với lý do, thời gian đưa vào sử dụng dịch vụ chưa lâu; điều kiện đi lại của người dân hiện nay rất dễ dàng khi đến cơ quan hành chính nhà nước, do đó, người dân ít sử dụng Internet mà nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa; trở ngại trong thực hiện dịch vụ này là do người dân chưa có thói quen giao dịch hành chính qua mạng internet và còn hạn chế trong việc tiếp cận với internet, máy tính, đó chính là những trở ngại lớn nhất hiện nay.
Giải pháp tháo gỡ cho tình trạng này cũng như nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của huyện trong thời gian tới như thế nào?
  
Để tháo gỡ cho tình trạng này cũng như nâng cao hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với người dân, doanh nghiệp; khảo sát, đánh giá ý kiến người dân về những khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đó là giảm thời gian giải quyết đối với các hồ sơ nộp trực tuyến so với cách nộp hồ sơ tại đơn vị cung cấp dịch vụ.
 
Cùng với các giải pháp của huyện, thiết nghĩ, mỗi người dân cũng cần nâng cao trách nhiệm, chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong thời gian tới.
 
Hồng Nhựt - VHTT

 

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter