Văn hóa - Thông tin
Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Cập nhật 2/5/2018 11:19 AM

  

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền điện tử. Nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sự tiện lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện. Trong năm 2017, huyện Long Thành đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trên Trang Thông tin điện tử của huyện http://longthanh.dongnai.gov.vn. 

 

 2978.jpg
 
Để tìm hiểu thêm dịch vụ tiện ích này cũng như những kết quả mà dịch vụ này mang lại từ khi triển khai thực hiện đến nay như thế nào?  

 

Trước tiên, chúng ta phải hiểu dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trong môi trường mạng. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ  được thực hiện trong môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 
  
Việc triển khai dịch vụ công mức độ 3 mang nhiều lợi ích cho người dân và tổ chức. Vì vậy, từ năm 2016, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tham mưu UBND huyện đăng ký các thủ tục hành chính thường xuyên giải quyết hồ sơ cho dân để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với các nhóm dịch vụ (theo văn bản văn bản số 2779/VPCP-KGVX ngày 24/4/2016 của Văn phòng chính phủ) để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện trên trang thông tin điện tử huyện. Đầu năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt dự án “Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2017” trong đó, UBND các huyện được cấu hình, triển khai 10 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 cấp huyện (04 TTHC lĩnh vực hộ tịch, 05 TTHC lĩnh vực đất đai và 01 TTHC lĩnh vực cấp phép) và 06 DVC trực tuyến mức 3 cấp xã (06 TTHC lĩnh vực hộ tịch) và đã triển khai tập huấn, hướng dẫn thực hiện cho công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã để hướng dẫn, thực hiện giải quyết hồ sơ cho dân theo đúng quy trình mà UBND tỉnh ban hành. Đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định 1509/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND huyện Long Thành về ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử huyện Long Thành và các văn bản khác liên quan để người dân biết và sử dụng.
 
Cách thức tham gia nộp hồ sơ trực tuyến như thế nào và sự tiện lợi mà dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mang lại cho người dân là gì?
 
* Công dân, doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ trực tuyến gồm có 4 bước như sau:
 
Bước 1: Công dân, doanh nghiệp truy cập Trang thông tin điện tử huyện tại địa chỉ: http://longthanh.dongnai.gov.vn chọn chuyên mục “Thủ tục hành chính” hoặc truy cập trực tiếp vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.dongnai.gov.vn và thực hiện theo hướng dẫn.
 
Bước 2: Công dân, doanh nghiệp chọn thủ tục hành chính cần đăng ký, sau đó nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào biểu mẫu gồm: Thông tin người đăng ký và hồ sơ đăng ký
 
Bước 3: Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin đăng ký theo yêu cầu và đính kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có), công dân nhấn vào nút “Tiếp tục” để chuyển sang mục kiểm tra lại các thông tin đã khai báo trước khi gửi đăng ký.
 
Bước 4: Để thực hiện việc đăng ký thủ tục hành chính công dân nhấn vào nút “Đăng ký" ở bên dưới để hoàn thành quá trình đăng ký hồ sơ.
 
Quá trình đăng ký trực tuyến đến đây đã hoàn tất, hồ sơ của công dân đã được chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện để xử lý. Cá nhân có thể tải lên các giấy tờ có liên quan kèm theo hồ sơ trong quá trình đăng ký (nếu có).
 
* Sự tiện lợi mà dịch vụ công trực tuyến này mang lại là: Người dân, doanh nghiệp, tổ chức…có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet.Việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3 làm thay đổi phương thức giao tiếp giữa công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước. Nếu trước đây, người dân muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, nhận giấy khai báo rồi khai báo trực tiếp với cán bộ. Nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, người dân có thể thực hiện ở nhà, ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công…
 
Từ khi triển khai đến nay và trong quá trình thực hiện có những hạn chế, khó khăn gì?
 
          Tính đến thời điểm này thì việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt kết quả chưa cao, với lý do, thời gian đưa vào sử dụng dịch vụ chưa lâu; điều kiện đi lại của người dân hiện nay rất dễ dàng khi đến cơ quan hành chính nhà nước, do đó, người dân ít sử dụng Internet mà nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa; trở ngại trong thực hiện dịch vụ này là do người dân chưa có thói quen giao dịch hành chính qua mạng internet và còn hạn chế trong việc tiếp cận với internet, máy tính, đó chính là những trở ngại lớn nhất hiện nay.
Giải pháp tháo gỡ cho tình trạng này cũng như nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của huyện trong thời gian tới như thế nào?
  
Để tháo gỡ cho tình trạng này cũng như nâng cao hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với người dân, doanh nghiệp; khảo sát, đánh giá ý kiến người dân về những khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đó là giảm thời gian giải quyết đối với các hồ sơ nộp trực tuyến so với cách nộp hồ sơ tại đơn vị cung cấp dịch vụ.
 
Cùng với các giải pháp của huyện, thiết nghĩ, mỗi người dân cũng cần nâng cao trách nhiệm, chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong thời gian tới.
 
Hồng Nhựt - VHTT

 

CÁC TIN KHÁC