Xây dựng Đảng
Hai năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật 6/7/2018 8:17 AM

 

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị này; Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành đã ban hành nhiều văn bản, cụ thể hóa triển khai, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
 
 
Một số kết quả tiêu biểu qua 02 năm triển khai, thực hiện như: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện nghe nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với 346 đồng chí tham dự; các cấp ủy cơ sở, MTTQ và các đoàn thể triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên (với 5.846/5.858 đồng chí, đạt 99,8%), đoàn viên, hội viên nòng cốt (với 54.135/62.532 đồng chí, đạt 86,57%), cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên (đạt trên 98%); duy trì tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi, đảng bộ; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt viết “Sổ tay nêu gương”; 100% đảng viên thực hiện đăng ký nêu gương; có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm được nâng lên góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; cấp 80 bộ đĩa cho các chi, đảng bộ thuộc huyện với những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp 1.753 cuốn tài liệu học tập và tài liệu Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3.880 cuốn tài liệu học tập chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; cử 02 đ/c tham gia dự Hội thi  thuyết trình về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” năm 2017”, kết quả đạt 01 giải khuyến khích; tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tuyên dương, khen thưởng cho 21 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, có 01 tập thể và 01 cá nhân được tỉnh khen.
 
1.jpg

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể. Nhiều mô hình được duy trì hiệu quả như: Kể chuyện dưới cờ; viết sổ đăng ký nêu gương; chung tay xây dựng nông thôn mới; phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ; “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; lương y như từ mẫu; mô hình “Câu lạc Bộ An ninh Bình Sơn”; nuôi heo đất tiết kiệm làm đường giao thông nông thôn, làm nhà tình thương; tiết kiệm góp quỹ vốn giúp nhau xóa đói giảm nghèo; nồi cháo tình thương; hiến máu nhân đạo; Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo; làm kinh tế giỏi,... có tính thuyết phục, lan tỏa tới cộng đồng dân cư, đã và đang tác động mạnh mẽ đối với công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt kết quả xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn huyện.
 
Huyện ủy đã biên tập 85 mẫu chuyện kể về Người tốt việc tốt trên địa huyện in sách “Gương sáng làm theo lời Bác” để tuyên truyền các gương điển hình, nhân rộng. Tuyên truyền thông qua hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở, với  353 tin, 125 bài viết, bài báo, mẩu chuyện, phóng sự, ghi nhanh phát sóng hàng ngày, hàng tuần trong các chương trình thời sự và chuyên đề, với 1.927 phút; các xã, thị trấn tiếp âm được 33.905 phút. Cổ động trực quan 551m băng ron, 190m2 pano, phát thanh lưu động 18 buổi; phát hành 95 tranh tuyên truyền cổ động đến các xã, thị trấn; biểu diễn văn nghệ 05 buổi; tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu với sự tham gia diễn ngâm của hơn 30 thi sĩ, diễn ngâm các bài thơ do Bác sáng tác và ca ngợi về Bác.
 
Ban Thường vụ Huyện đoàn đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình rèn luyện đoàn viên, hội viên, đội viên và các chương trình sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội... Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như: Hội thi kể chuyện Bác Hồ; xây dựng mô hình thu gom giấy vụn, thu mua ve chai; hiến máu nhân đạo; xây nhà khăn quàng đỏ giúp đỡ học sinh nghèo; xây nhà nhân ái cho đoàn viên nghèo; nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; mỗi ngày làm một việc tốt vì cộng đồng; câu lạc bộ thanh niên thi đua làm kinh tế giỏi; tiết kiệm nuôi heo đất; hũ gạo tiết kiệm; kể chuyện dưới cờ....
 
Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đưa vào chương trình giảng dạy trong các khóa học tập lý luận chính trị, trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, trường học đảm bảo đúng chương trình, giáo trình. Báo cáo viên Huyện ủy đã biên soạn thành những tập bài giảng, đảm bảo cho việc triển khai các chuyên đề phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng người nghe, người học.
 
Phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc và kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm tra thường xuyên 2 đợt đối với 29 cấp ủy cơ sở, giám sát theo chuyên đề 01 đợt đối với 17 cấp ủy cơ sở. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 106 chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW.
 
Trong  02 năm có 55 trường hợp đảng viên vi phạm, nội dung sai phạm: 08 trường hợp vi phạm những điều đảng viên không được làm; 17 trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lõng lãnh đạo; 06 trường hợp vi phạm quản lý thu, chi tài chính; 06 trường hợp đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; 04 trường hợp vi phạm về chấp hành chỉ thị, nghị quyết; 03 trường hợp đảng viên vi phạm về phẩm chất lối sống; 05 trường hợp vi phạm khác (chuyển đảng chính thức sai quy định, hủy hoại tài sản của dân, trộm cấp tài sản); 01 trường hợp vi phạm về cố ý làm trái; 05 trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc.
 
Hàng năm, Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện nghiên cứu, đề xuất, chọn lựa những vấn đề được nhân dân quan tâm để tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Năm 2016 cấp huyện đã tổ chức 03 buổi đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ đoàn thanh niên, với nhân dân; 01 cuộc đối thoại để giải quyết những khiếu nại, kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư Tam An I; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức 9 cuộc giám sát năm 2017, tập trung vào những vấn đề đoàn viên, hội viên và quần chúng quan tâm.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thẳng thắn nhìn ra những mặt còn hạn chế như: Công tác tuyên truyền của một số cấp ủy Đảng trực thuộc huyện và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể cơ sở có lúc, có nơi chưa được đẩy mạnh nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương và phong trào thi đua yêu nước chưa đồng bộ; còn có đảng viên vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống,…
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:
 
 3187-5.jpg

Tiếp tục xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nội dung chủ yếu: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa) và chuyên đề hàng năm.
 
Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là của người đứng đầu các cấp, các ngành.
 
Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo, đặc biệt chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những việc làm cụ thể, kết hợp giữa “xây” với “chống”, kết hợp việc thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm.
 
3187-10.jpg

Người đứng đầu các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Đề án nêu gương của Tỉnh ủy. Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch “làm theo Bác” nhằm nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11/10/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc thực hiện văn hóa trong Đảng. Tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.
 
Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong chương trình các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của các đoàn thể và trong giảng dạy của hệ thống giáo dục quốc dân.
 
Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay; chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường giới thiệu nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Kiểm tra chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện nghiêm túc Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
HC - BTGHU
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Cung cấp thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử huyện

Lấy ý kiến về Dự thảo đề án Điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Triển khai thực hiện nội dung "tháng hành động vì trẻ em" năm 2018 trên địa bàn huyện

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa sinh học năm 2018

Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Triển khai thông báo số 832/TB-SNgV ngày 22/5/2018 của Sở ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật về quyền tác giả trong hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện

Thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri của tổ ĐB HĐND tỉnh, huyện

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter