Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!
​Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

“Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Thế Ân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


3451.jpg 

Quang cảnh hội nghị


Ngày 06/6/2019 tại Hội trường Huyện ủy Long Thành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết năm 2018 việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Linh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện.

 

Có thể nhận thấy, trong năm 2018, việc triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở  đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả; dần đi vào nề nếp hơn, thiết thực hơn và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Thông qua đó, đã giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bước đầu có chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, hành động, việc làm cụ thể, nhất là của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Từ những việc làm cụ thể đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, đã có 41 gương điển hình tiên tiến, các mô hình làm theo trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho thấy, còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Việc lựa chọn, xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo, gắn với nội dung chuyên đề của từng năm của một số địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc ghi Sổ tay đảng viên ở một số địa phương, cơ sở còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chưa nhiều, chưa thực sự tạo sức lan tỏa trong xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát còn chưa thường xuyên...


3451-5.jpg 

Đồng chí Ngô Thế Ân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Thế Ân, phó bí Thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, năm 2019, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực hơn, tham gia đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, một trong những giải pháp quan trọng mà cấp ủy chính quền, MTTQ các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tập trung triển khai thực hiện đó là phải “Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vì xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05.

 

- CT/TW. Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực.

Để thực hiện việc nhân rộng điển hình tiên tiến có hiệu quả, cần thực hiện một số nội dung sau:

 

- Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng ở cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

 

- Thứ hai, tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Việc làm này phải được tiến hành công khai, dân chủ; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu.

 

- Thứ ba, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn.

 

- Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.

 

- Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


3451-10.jpg 

Đồng chí Nguyễn Quốc Thảo – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân


Dịp này 20 tp th, 18 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  năm 2018 đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.


Doãn Thành – BTG  

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​