Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021)!
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành ban hành Kế hoạch số 270-KH/HU ngày 27/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) trên địa bàn huyện.

 

Với chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế”; các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền các nội dung như: 

 

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, ý nghĩa ra đời và phát triển của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua đối với sự thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng đất nước trong tình hình mới. Nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bác Hồ vĩ đại, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

 

- Giới thiệu những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, của tỉnh Đồng Nai, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nhằm giới thiệu, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất toàn dân tộc, quyết tâm đưa Long Thành trở thành huyện công nghiệp theo hướng hiện đại. 

 

- Tuyên truyền sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kiên cường đấu tranh anh dũng giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 

- Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng trong kháng chiến, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, địa phương; tăng cường quốc phòng - an ninh, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tạo ra phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, hướng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 

Các hình thức tuyên truyền gồm: Trang trí nội dung khẩu hiệu, pa nô, áp phích ở tuyến đường chính của trung tâm huyện, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại những nơi công cộng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công sở, các doanh nghiệp, khu nhà trọ của công nhân các khu công nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn huyện

 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm, gặp mặt truyền thống gắn với đón nhận danh hiệu thi đua, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trao tặng huy hiệu Đảng.


4291.jpg

Đồng chí Cao Tiến Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (Nguyên Bí thư Huyện ủy Long Thành) trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 03/02/2019

 

- Tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút khách du lịch đến tham quan. 

 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên... 

 

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường dân tộc. Tiếp tục tuyên truyền vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của huyện Long Thành. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nền tảng tư tưởng của Đảng, Bác Hồ vĩ đại, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng,…

Phan Nhân - BTGHU

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Quyền Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​