Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ và nhân dân huyện Long Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội (khóa XV) và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Nhiệt liệt chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
​Ðẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

​Thực hiện văn bản số 8733/UBND-TH ngày 27/8/2020 của UBND huyện Long Thành và Văn bản số 2292/STTTT-BCXBTTBC ngày 20/8/2020 của Sở Thông tin truyền thông tỉnh Đồng Nai về tuyên truyền “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm, an ninh trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020- 2025.

 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quần chúng, công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.


5197.jpg 

Ảnh Internet

 

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng cho nhân dân trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; các phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả tác hại của tội phạm, tệ nạn xã hội. Hướng dẫn cho nhân dân phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, các tổ chức quần chúng và lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 

Ðể đạt được mục tiêu nêu trên, phải tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc . Cấp ủy, chính quyền là cơ quan chịu trách nhiệm về lãnh đạo, tổ chức xây dựng phong trào; đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức và chỉ đạo các hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  do Ðảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương phát động; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ðẩy mạnh tuyên truyền đường lối, quan điểm của Ðảng về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước, các nội quy, quy tắc, nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự của đơn vị, địa phương.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chuẩn xác định xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh là: Không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút). Việc thực hiện tiêu chí này các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo tích cực mà còn là trách nhiệm để góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của quần chúng về ý thức tự giác, tự quản, tự phòng trong công tác phòng, chống tội phạm.

 

Khi nhân dân ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác đối với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các thế lực thù địch, đời sống ổn định sẽ là điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

 

Xác định rõ công tác xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành và địa phương; trong đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

Trần Huyền – VH&TT

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Phong An – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​