Thứ 6 - 26/02/2016
Phát huy thế mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống Nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh năm 2020!
Bảo hiểm xã hội tự nguyện chổ dựa vững chắc của người lao động tự do
Cả nước chung tay thực hiện Bảo hiểm xã hội toàn dân
​Huyện Long Thành đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Trong 05 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Long Thành đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH. Đặc biệt, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước huyện Long Thành lần thứ IV, giai đoạn 2010 - 2015 đến nay, trên cơ sở phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại yếu kém, các Phong trào thi đua yêu nước của huyện đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Từ đó cũng xuất hiện nhiều gương tập thể,cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và lao động.


5359.jpg 

Một góc thị trấn Long Thành từ trên cao

 

Kết quả nổi bật của PTTĐ yêu nước trên địa bàn huyện Long Thành trong 05 năm qua hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được tỉnh giao đều thực hiện đạt và vượt, giá trị tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng trưởng ổn định, tăng bình quân trên 15% năm, vượt so mục tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp; trong đó tỉ trọng ngành công nghiệp- xây dựng chiếm 59,97%, thương mại-dịch vụ chiếm 35,82%, nông nghiệp chiếm 4,21%; giá trị tăng trưởng cao hơn giai đoạn 2010-2015.  Trong 5 năm huyện đã thu hút đầu tư nước ngoài được 142 dự án với tổng vốn 939,3 triệu USD, 51 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 7.057 tỷ đồng.


5359-5.jpg 

Ngành dịch vụ phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu của người dân

 

Trong đó, Sản xuất công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, năng lực sản xuất tăng mạnh, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm 15,5%. Việc quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp địa phương được đẩy mạnh và có hiệu quả, động lực cho quá trình đô thị hoá, đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng bình quân hàng năm 3,34%. Đặc biệt, trong lĩnh vực trồng trọt, huyện đã triển khai xây dựng các mô hình chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm như: mô hình chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm  của mô hình cánh đồng lúa chất lượng cao 56 ha tại xã Long Phước, xã Bình An; Mô hình sản xuất bắp hiệu quả cao diện tích 20ha tại xã Cẩm Đường; Mô hình ứng dụng  khoa học công nghệ đối với cây sầu riêng 12 ha và mô hình cây măng cụt được chứng nhận VietGap 4,5 ha ở xã Bình Sơn, Bình An; Mô hình sản xuất tiêu thụ rau an toàn theo hướng VietGap tại xã Long Phước; Mô hình trồng nấm rơm kết hợp trồng rau mầm của HTX Nông nghiệp xanh; ....góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm của người dân, giải quyết việc làm tại địa phương, tăng thêm thu nhập cho người dân. Hoạt động khoa học công nghệ có những chuyển biến tích cực theo hướng gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý, phát huy sáng kiến trong lao động và học tập. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã thành lập mới 1.283 doanh nghiệp và 584 đơn vị trực thuộc với tổng vốn 13.996 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng bình quân trong 5 năm đạt 21,45%/năm.


5359-5-5.jpg 

Mô hình trồng rau sạch

5359-10.jpg 

Ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp

 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ về  hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội và diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự ngày càng được củng cố vững chắc. Qua 5 năm, tổng huy động nguồn vốn đầu tư Chương trình nông thôn mới được 1.807,1 tỉ đồng. Đến cuối năm 2019 có 02 xã An Phước và Long Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hoàn thành thí điểm khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh tại ấp 6, xã An Phước và khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện tại các xã Bình An, Long An, Long Phước, Phước Thái, Tân Hiệp và thị trấn Long Thành được công nhận đô thị loại 4.

 

Các PTTĐ Dạy tốt, học tốt, phong trào xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài với nhiều hình thức phong phú được toàn xã hội quan tâm hưởng ứng. Chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư  theo  hướng chuẩn hoá gắn liền với chủ trương xã hội hoá. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học với số tiền trên 833 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 16 trường học với tổng kinh phí  hơn 240 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 6 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.


5359-10-5.jpg 

Khánh thành trường tiểu học Tập Phước

 

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ phát triển phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc thông qua mô hình bảo vệ phát huy các giá trị di sản văn hoá, kết hợp bảo tồn, nhân rộng các hoạt động lễ, tết truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo nội lực của cộng đồng dân cư từ gia đình đến cơ quan, doanh nghiệp, ấp, khu. Hàng năm có 91,7% cơ quan, đơn vị và trên 86,5% doanh nghiệp được xét công nhận danh hiệu văn hóa; trên 99 hộ gia đình được xét công nhận có đời sống văn hóa;  trên 98,9 ấp, khu đạt chuẩn văn hóa; 100%  xã, thị trấn được công nhận xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn đô thị văn minh.


Phong trào thi đua trên lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quan tâm, nhân rộng. Trong 5 năm qua, ngành Y tế đã liên tục phát triển, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực ; 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ thường xuyên, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Bệnh viện, Phòng khám ĐKKV, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số-KHHGĐ và trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng, kịp thời nâng cấp, sửa chữa, đủ sức phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh.


5359-10-10.jpg 

Bệnh viện Long Thành được đầu tư trang thiết bị hiện đại

 

Phong trào thi đua trên lĩnh vực cải cách hành chính đã tạo được những thay đổi rõ nét. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, quản lý và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và năng lực quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước. Theo đó, mức độ hài lòng của người dân đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính qua khảo sát cuối năm 2019 đạt 90%.


5359-15.jpg 

Văn phòng một cửa liên thông thị trấn Long Thành

 

Các PTTĐ trong công tác Quốc phòng - An ninh tiếp tục được triển khai trong lực lượng vũ trang huyện với nhiều phong trào thiết thực, tập trung vào công tác xây dựng, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và vận động quần chúng bảo vệ ANTQ. PTTĐ Quyết thắng trong lực lượng vũ trang và Phong trào Vì an ninh tổ quốc trong lực lượng công an đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp địa bàn góp phần đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong 5 năm qua.


5359-15-5.jpg 

Công an Long Thành ra quân trấp áp tội phạm

5359-15-10.jpg 

Lực lượng vũ trang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

 

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại sắc thái mới về tính hiệu quả và sáng tạo, đem lại sự thành công cho PTTĐ yêu nước của huyện nhà, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong 05 năm qua, toàn Đảng bộ huyện đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bằng các PTTĐ xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ. Thu hút trên 100% tổ chức cơ sở Đảng tham gia, 100% đảng viên học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và trong sạch vững mạnh ngày càng tăng; số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ ngày càng chiếm tỷ lệ thấp.

 

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng quyết tâm, cộng đồng trách nhiệm tổ chức thực hiện đạt kết quả khả quan, nhiều Phong trào thi đua yêu nước theo chương trình của UB.MTTQVN, các Hội, Đoàn thể đã huy động được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Ban Dân vận Huyện ủy tham gia vận động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh phức tạp trong hoạt động tôn giáo và tạo được sự gắn bó giữa Đảng, MTTQ với các tổ chức tôn giáo trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, nhân đạo từ thiện.


5359-15-15.jpg 

Trao học bổng cho học sinh nghèo

 

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, xây dựng phát triển nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất, chăm lo đời sống, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng được các hội, đoàn thể, tổ chức xã hội thường xuyên phát động thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Điển hình là PTTĐ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội Nông dân; phong trào Thanh niên tình nguyện bảo vệ tổ quốc của đoàn Thanh niên; PTTĐ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc của Hội LH Phụ nữ; Phong trào hiến máu nhân đạo, cứu  trợ thiên tai, lũ lụt, bếp cơm từ thiện, nồi cháo tình thương, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam của Hội Chữ thập đỏ; PTTĐ người Cựu chiến binh gương mẫu; Phong trào tiếp sức cho học sinh, sinh viên, khuyến học, khuyến tài của hội Khuyến học; PTTĐ xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt… đã thu hút được đông đảo các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thông qua các hoạt động đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh gương điển hình tiên tiến.


5359-20.jpg 

Mô hình bưởi da xanh

 

Trong 5 năm, Hội đồng TĐKT huyện đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 1.213 tập thể, 13.573 cá nhân; 1.574chiến sĩ thi đua cơ sở; 1.065 chiến sĩ tiên tiến 1.065; trao giấy khen cho 352 tập thể và 3.156 cá nhân. Khen thưởng chuyên đề: tập thể 1.485 và 2.617 cá nhân; khen thưởng đột xuất 19 tập thể và 174 cá nhân. Bên cảnh đó, UBND tỉnh công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng gồm: 120 tập thể lao động xuất sắc; 07 đơn vị quyết thắng; Cờ thi đua xuất sắc 26 tập thể; Trao cho bằng khen 48 tập thể và 276 cá nhân; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 178 cá nhân. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 01 tập thể và 02 cá nhân.


5359-20-5.jpg 

Khen thưởng đột xuất cho công an huyện

 

Có thể nói, trong 5  năm qua, các PTTĐ yêu nước trên địa bàn huyện Long Thành đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng thiết thực, sâu rộng, thường xuyên được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Các PTTĐ đã có tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực KTXH, QPAN; nâng cao nội lực phát triển, tăng sức cạnh tranh, lành mạnh hóa xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhân dân, góp phần quan trọng giúp huyện Long Thành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội, An ninh Quốc Phòng.

 

Phùng Viện - Trung tâm VHTT và TT Long Thành

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​