Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021)!
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)!
Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
​Kết quả một năm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu xã Long Phước năm 2020

Sáng ngày 16/03/2021, Ban chỉ đạo NN-ND-NT và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Long Phước tổ chức cuộc họp đánh giá lại tình hình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, do Đ/c Nguyễn Văn Hiệp CT. UBND xã, P. ban chỉ đạo NN-ND-NT và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chủ trì.


5963.png 

Họp Ban chỉ đạo NN-ND-NT và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã

 

Thực hi ện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện Long Thành việc triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2019- 2020 trên địa bàn huyện Long Thành.

 

Xã Long Phước chọn 02 khu dân cư  2 ấp, gồm có: Ấp Đất Mới (gồm khu vực tổ Nhân dân: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) và ấp 5 (gồm khu vực tổ Nhân dân: 17, 18, 19, 20) làm điểm năm 2020; các ấp còn lại tập trung thực hiện cho những năm tiếp theo.

 

Đồng thời xã đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo (số 135-QĐ/ĐU ngày 06/02/2020 việc kiện toàn BCĐ NN-ND-NT và XD NTM kiểu mẫu xã Long Phước). Xây dựng Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu lộ trình năm 2021 và những năm tiếp theo Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai việc ban hành Bộ Tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai. Gồm có 03 nhóm, 07 tiêu chí, 15 chỉ tiêu để thực hiện. Qua một năm triển khai mô hình chọn khu dân cư làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân bước đầu đã đạt được một số kết quả rất khả quan. Trên cơ sở cuộc họp đáng giá phân tích các mặt làm được và chưa làm được cần tiếp tục phát huy tại một khu dân cư ấp Đất Mới để nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

 

Khu dân cư ấp Đất Mới: 11/12 tuyến ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, tổng chiều dài 2.965m, đạt: 91,66%.  Khu dân cư ấp Đất Mới: 2/3 tuyến theo quy chuẩn của BGTVT, đạt 66.66%, các tuyến còn lại đảm bảo tiêu chí thoát nước không gây ngập úng.  Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch (90%): Tỷ lệ hộ gia đình có hàng rào xanh, cổng, ngõ được xây dựng, cải tạo sạch đẹp, hài hòa với cảnh quan đặc trưng.

 

Tổng số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn, các hộ đăng ký thu gom rác đảm bảo vệ sinh an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người là 295/295 hộ, đạt 100%.

 

295/295 hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện, có sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, đạt 100%. Không có tụ điểm kinh doanh tự phát hoạt động trong khu dân cư.


5963-5.png
5963-5-5.png

Mô hình cổng chào của khu dân cư ấp Đất Mới


Về mặt bằng chung  xã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm chính trị ở địa phương; thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh, chống tệ nạn xã hội; thực hiện đạt hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, Trung tâm VHTT-TDTT phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa, luyện tập TDTT của nhân dân. Tăng cường hiệu quả hoạt động của TTVH-HTCĐ. Các ấp đều có hương ước, quy ước được triển khai.

 

Duy trì thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh; gắn với việc triển khai, thực hiện Hương ước, Quy ước. Các hộ gia đình đăng ký kết hôn đúng luật, tổ chức tang lễ theo quy định, tiết kiệm, không có các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và được quản lý, theo dõi sức khỏe, đạt 90.5%. Không có học sinh bỏ học, học sinh vi phạm kỷ luật tại nơi học tập. Hiện tại có 01 tổ Nhân dân tự quản phân bổ trong khu dân cư cùng hỗ trợ đảm bảo tình hình ANTT.

 

Tỷ lệ ấp xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước của cộng đồng: Ban vận động 5/5 ấp đạt 100% có xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ công trình công cộng; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và  phòng ngừa cháy nổ. Đồng thời, để tiến hành triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, UBND xã đã triển khai thực hiện: Tổ chức triển khai trồng cây hoa Chuông Vàng, Hoàng Yến trên các tuyến đường trên địa bàn xã trên 10.000 cây, khoảng 10.000m, với tổng kinh phí 115.000 triệu đồng; vận động kinh phí gắn 11 điểm, 18 camera phục vụ an ninh trật tự, với số tiền 150.000 triệu đồng. Ban phát triển các ấp tổ chức triển khai, thực hiện: 22 tuyến đường ngõ, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, tuyến đường được sửa chữa, xây dựng kênh mương, thoát nước và 18 tuyến đường gắn đèn chiếu sáng, trồng cây xanh tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, với tổng chiều dài: 23.687.000m; 22 cổng chào liên tổ Nhân dân; 02 camera phục vụ an ninh, trật tự. Tổng kinh phí vận động từ nhân dân đóng góp, thi công xây dựng trên 2.288.420 tỷ đồng.


Diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã đổi mới mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại; môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng lên; các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc được giữ gìn, phát huy,... phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội luôn được phát triển, quốc phòng - an ninh tiếp tục được ổn định và giữ vững.


5963-10.jpg 

Đường hoa kiểu mẫu xã Long phước

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn số tồn tại, hạn chế: Việc xây dựng và phát triển thương hiệu, giải quyết đầu ra cho nông sản, hàng hóa còn hạn chế; HTX, Tổ Hợp tác (THT) hoạt động chưa bền vững; hiện nay các ấp có số tuyến đường hiện hữu được bê tông hóa nhưng chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, do đó số tuyến đường dễ xuống cấp, ngập úng cục bộ; việc vận động nhân dân đóng góp kinh phí thi công, xây dựng số tuyến đường, kênh mương thoát nước, trồng cây xanh dọc tuyến đường do mật độ hộ dân thưa thớt, kinh phí đầu tư cao nên còn gặp nhiều khó khăn, Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch (chưa có nước máy) chủ yếu là sử dụng nước giếng khoan, hệ thống lọc cá nhân hộ gia đình tự trang bị. Hiện tại xã Long Phước còn nhiều khu vực nước bị nhiễm phèn nặng (ấp Xóm Gò – Bà Ký, ấp Tập Phước); việc phân loại rác tại nguồn, đăng ký, thu gom, xử lý rác thải, rác bay chưa được đồng bộ, dứt điểm.

 

Tình hình ANCT- TTATXH tiếp tục được ổn định và giữ vững, phong trào TDBVANTQ luôn được quan tâm, duy trì. Tuy nhiên chương trình “4 giảm” chưa giảm, chưa bền vững; các mô hình Tự quản, tổ Tự quản hoạt động chưa thường xuyên, đồng bộ và nhân rộng mô hình hiệu quả; sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân việc áp dụng, thực hiện Quy ước (hương ước), văn hóa ứng xử trong cộng đồng dân cư.

 

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được Ban chỉ đạo NN-ND-NT và XD nông thôn mới đưa ra các giải pháp  những tháng còn lại năm 2021 như sau.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để huy động toàn xã hội cùng chung tay giữ vững kết quả các tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiễu mẫu (khu dân cư NTM kiểu mẫu) trong thời gian tới.

 

Tập trung tiếp tục xây dựng 02 khu dân cư NTM kiểu mẫu 02 ấp (ấp Đất Mới và ấp 5) đối với những tiêu chí chưa đạt trong năm 2021, các ấp khác tiếp tục cho những năm tiếp theo. Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, giải quyết đầu ra cho nông sản, hàng hóa; mô hình HTX, Tổ Hợp tác (THT) hoạt động chưa bền vững, còn hạn chế. Vận động nguồn kinh phí từ xã hội hóa để tập trung đầu tư, thi công số tuyến đường hiện hữu được bê tông hóa nhưng chưa lắp đặt, xây dựng hệ thống thoát nước; đầu tư trồng cây xanh tạo cảnh quan.


Tiếp tục duy trì và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các mô hình Tự quản, tổ Tự quản hoạt động thường xuyên, đồng bộ và nhân rộng mô hình hiệu quả; vận động đóng góp kinh phí đầu tư, lắp đặt hệ thống Camera an ninh, thực hiện chương trình “4 giảm” đảm bảo bền vững.

 

Tuấn Trúc - VHTT xã Long Phước

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Phong An – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​