Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024)
Huyện Long Thành tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, cất cánh cùng Sân bay Long Thành”
Huyện Long Thành quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!
Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
​“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục lan tỏa mạnh trong Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành đã cụ thể hóa các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện, triển khai, quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, Đảng viên đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Về công tác triển khai quán triệt học tập: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2022 cho cán bộ chủ chốt huyện theo hình thức trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, đến huyện có 155 đồng chí tham gia học tập. Nhằm giúp các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc triển khai Chuyên đề, nội dung nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2022 do GS. TS Trần Văn Phòng, Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày, Huyện ủy đã ban hành công văn sao gửi tài liệu học tập và gửi đường link đăng tải nội dung học tập chuyên đề trên website của Đài phát thanh – Truyền hình Đồng Nai và đăng tải trên Fanpage Tuyên giáo Long Thành.  Ngoài ra, Trung tâm Chính trị đã đưa nội dung học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề 2022 vào nội dung bài giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của MTTQ các đoàn thể, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4; Kết quả đã mở 53 lớp hệ Đảng, Nhà nước và các lớp Mặt trận và đoàn thể với 7.029 học viên.


9572.jpg 

Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2022 cho cán bộ chủ chốt huyện theo hình thức trực tuyến

 

Đối với các cấp ủy cơ sở, ngày sau khi trở về trạng thái bình thường mới, các cấp ủy cơ sở, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên – hội viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức phong phú, kết quả đến nay đã có 63/63 chi, đảng bộ tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên, đạt 100%; 6.670 đảng viên học tập đạt 99,4%; đoàn viên-hội viên nòng cốt học tập đạt tỷ lệ 86,5%;  cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên học tập đạt trên 98%.

 

Về xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Chuyên đề năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện; Căn cứ kế hoạch của Huyện ủy, 63/63 chi, Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong đó, các nội dung làm theo được xác định gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị, địa phương. Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân được thể hiện gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên hàng năm.


9572-1.jpg 

Ra quân làm dân vận ở xã Cẩm Đường

 

Duy trì tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ của chi, đảng bộ; Qua đó chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát việc làm theo từng nội dung đăng ký của đảng viên để đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên vào cuối năm. Qua phân tích đánh giá, phần lớn cán bộ, đảng viên thể hiện tốt trách nhiệm nêu gương, có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm được nâng lên góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, có 100% đảng viên đăng ký học tập, làm  theo, kết quả đánh giá cuối năm 2022 đã có 6.457 đảng viên được đánh giá, trong đó có 945 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5.214 đảng viên hoàn thành tốt; đối với cán bộ chủ chốt có 331 đồng chí được đánh giá, trong đó có 34 đồng chí hoàn thành xuất sắc, 2.289 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, đối với các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy có 12 đồng chí được đánh giá, có 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc, 10 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Trong công tác thông tin tuyên truyền: Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời định hướng, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao huyện tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương “Người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm hay trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên trang thông tin điện tử huyện và Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Kết quả trong năm 2022 đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện 1.367  tin, bài; đăng tải bài viết trên trang Zalo huyện: 98 tin, bài; tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện: 1.023 giờ; tuyên truyền lưu động: 400 buổi; treo 1.728 băng rôn, khẩu hiệu, 2.472,98 m2 mét pano.

9572-2.png 

Facebook Tuyên giáo Long Thành

 

Hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở lập các trang Facebook, Fanpage như facebook Tuyên giáo Long Thành, Long Thành News, Tuyên giáo các xã, thị trấn…để tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác và trở thành công cụ sắc bén và hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và phấn đấu tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo Bác, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa và được nhân rộng trong toàn huyện. Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng cho 17 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề xuất cấp tỉnh khen 02 tập thể và 03 cá nhân. Đồng thời, huyện đã đề xuất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tặng bằng khen cho 10 gương và UBND huyện khen thưởng 18 gương “người tốt việc tốt”.

 9572-3.jpg 

Tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc huyện thường xuyên đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề và tổ chức đánh giá việc thực hiện trách nhiệm nêu gương thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 101-QĐ/TW và Quy định số 30-Qđi/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy trực thuộc huyện UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện duy trì nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả như: kể chuyện dưới cờ, chung tay xây dựng nông thôn mới; phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ; “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; mô hình hoạt động của “Câu lạc Bộ An ninh Bình Sơn”, hệ thống camera an ninh tại các xã; nuôi heo đất tiết kiệm làm đường giao thông nông thôn, làm nhà tình thương; lương y như từ mẫu; Tiết kiệm góp quỹ vốn giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Nồi cháo tình thương, hiến máu nhân đạo, Thắp sáng niềm tin cho hộ nghèo, Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi,...có tính thuyết phục, lan tỏa tới cộng đồng dân cư, đã và đang tác động mạnh mẽ đối với công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt kết quả xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.


9572-4.jpg 

Khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân Công an huyện

 

Thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Hàng năm, Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện nghiên cứu, đề xuất, chọn lựa những vấn đề được nhân dân quan tâm để tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Trong năm 2021, đã tổ chức 02 cuộc đối thoại: đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy huyện với với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với các hội viên Hội Phụ nữ về công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của Phụ nữ huyện Long Thành; các xã thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đạt 100%.

 

Đối với các cơ quan nhà nước việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) phải gắn việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan Nhà nước xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Trong năm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã giải quyết 133.234 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,55% hồ sơ đúng hạn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn đã giải quyết 142.812 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,64% hồ sơ đúng hạn.


9572-5.jpg 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tam An

 

Về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn đưa nội dung học vào chương trình rèn luyện đoàn viên, thanh niên, hội viên, đội viên, học sinh và các chương trình sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội...thường xuyên bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn, gắn với các hoạt động như: “Tìm về địa chỉ đỏ” ; phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; “Lễ thắp nến tri ân”; thăm tặng quà Cựu Thanh niên xung phong, du khảo, về nguồn....Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng thường xuyên đăng các tin bài, chia sẻ các bài viết nói về người tốt việc tốt làm theo lời Bác trên Fanpage “Tuổi trẻ Long Thành” để cùng lan tỏa trong cộng đồng. Trong năm đã có hơn 150 bài viết, 70 bài được chia sẻ trên trang fanpage tuổi trẻ Long Thành 120.000 lượt tương tác, số người tiếp cận bài viết 150.000 lượt tiếp cận, tăng 500 lượt thích trên trang fanpage và 700 lượt theo dõi trên trang fanepage.


9572-6.jpg 

Đoàn viên thanh niên thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

 

Trong công tác kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc và kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bộ cơ sở nhằm đảm bảo hiệu quả thực chất của việc triển khai thực hiện. Kết quả trong năm đã tiến hành kiểm tra đối với 25 chi, Đảng bộ trực thuộc. Ngoài ra, Cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 14 chi bộ cấp dưới. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng thực chất những ưu điểm, hạn chế của cơ sở, qua đó, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, trách nhiệm nêu gương và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và của Huyện ủy.


9572-7.jpg 

Bí thư Huyện ủy dự đối thoại và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, hội viên phụ nữ

 

Có thể nói, trong năm 2022, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực được thể hiện qua hoạt động lao động sản xuất chiến đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trở thành động lực tích cực, mạnh mẽ trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần giúp huyện Long Thành từng bước tiến lên thành phố trong tương lai. Để tiếp tục tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ huyện ủy Long Thành cũng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong tâm sau:

 

+ Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và toàn dân về nội dung, công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

+ Nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

 

+ Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”.

 

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực hiện nhân rộng, đánh giá hiệu quả các mô hình làm theo tại đơn vị, địa phương; phát hiện, nhân rộng các điển hình, mô hình tốt và tổ chức các hoạt động học tập kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương kịp thời.  Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy và người đứng đầu, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phù hợp có hiệu quả đối với từng địa phương, đơn vị. Quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp.

 

+ Tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

+ Đối với chính quyền từ huyện đến cơ sở, tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng.

 

+ Quan tâm kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kiểm tra, giám sát chuyên đề, thực hiện tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 30-Qđi/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy định số 13-QĐi/HU ngày 18/9/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 

Chí Tài - Trung tâm VH-TT-TT huyện Long Thành

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Long Thành 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​ ​​

​​