Nông nghiệp
Huyện Long Thành phấn đấu đến năm 2020 đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm
Cập nhật 6/14/2017 8:48 AM

 

Theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI đã đề ra, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm và cơ bản sẽ không còn hộ nghèo.


            Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ, trên lĩnh vực nông nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã phối hợp với các ngành đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu tỷ lệ cơ giới hóa trong tất cả các khâu đạt trên 80% và phát triển mở rộng các vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn với giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 150 triệu đồng/hecta/năm. Khuyến khích, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, trang trại cùng với kêu gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến để tạo ra các loại sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng và giá cả ổn định. Ngoài ra, các xã sẽ phối hợp mở các lớp đào tạo ngành nghề phù hợp và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn …


 2516-1.JPG
Nông dân xã Long Phước đang thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp để giảm tổn thất, tăng lợi nhuận


Chí Tài-Đài TT Long Thành

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter