Quy hoạch
UBND tỉnh Đồng Nai cho phép đầu tư dự án khu dân cư tại xã An Phước
Cập nhật 3/13/2018 8:50 AM

 

    Vừa qua , UBND tỉnh  Đồng Nai đã ban hành Quyết định  số: 129/ QĐ-UBND,  ngày  15/1/2018  về  quyết định chủ trương cho phép nhà đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài đầu tư dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước.


    Theo đó, dự án được đầu tư gồm các nội dung như sau:

     -Tên Dự án: Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước.  Địa điểm:  tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

      -Mục tiêu Dự án: Đầu tư khu dân cư theo quy hoạch.

      -Diện tích đất thực hiện dự án: khoảng  91.437  m2, ( theo vị trí, ranh giới và diện tích dự án theo tờ trích lục và Biên vẽ khu đất Bản đồ địa chính 03:2017: TLCL, tỷ lệ 1/1.000 do Công ty TNHH  Đo đạc và Xây dựng miền Nam Việt Phát  thực hiện ngày 26/12/2017.

     -Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng: 165,47 tỷ đồng ( trong đó: vốn góp: 33,094 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 20% tổng  vốn đầu tư;  vốn huy động: 132,376 tỷ đồng - chiếm tỷ lệ khoảng 80% tổng  vốn đầu tư; thời gian thực hiện  dự án là 50 năm.

     -Tiến độ thực hiện dự án:

     + Giai đoạn 1: ( từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018): Hoàn thành thủ tục về chuẩn bị  đầu tư dự án; hoàn tất  thủ tục cắm mốc đền bù giải tỏa, thiết kế xây dựng.

     + Giai đoạn 2: ( từ tháng 01/2019 đến tháng 12/ 2019): Xây dựng hệ thống hạ tầng kỷ thuật của dự án.

    + Giai đoạn 3:( từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021): Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỷ thuật đến từng nhóm nhà ở; xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án. 

 

    Theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai và Văn bản số 708/UBND-NN, ngày 24/1/2018 của huyện Long Thành, đây là loại dự án không thuộc lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư. Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm  dành 20 % tổng diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng thể mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Thực hiện  ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án trước tháng 06/ 2018 theo quy định của Luật Đầu tư , Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Quyết định số: 40/2016/QĐ-UBND,  ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án  đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chủ động liên hệ với phòng Tài nguyên- Môi trường huyện  Long Thành để đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất năm 2018 trình phê  duyệt làm cơ sở thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất theo quy định.

 - Đính kèm nội dung QĐ: Cv.708.01. Du an dan cư An Phước.pdfCv.708.01. Du an dan cư An Phước.pdf

Ngọc Hùng- VH&TT

 

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter