Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Long Thành quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!
Mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp thìn
Mừng Đảng quang vinh mừng Xuân thắng lợi
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024)
Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Niêm yết Công khai thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng Quản lý đô thị

Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Đoàn Thị Phượng06gp.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Phạm Thị Thu Trang và Bà Phạm Thị Thu Thủy05gp.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Nguyễn Đức Toàn và Bà Nguyễn Thị Hương03gp.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Lê Văn Lýgp02050124_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Tô Thiên Kim và Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyếtgp01050124.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Nguyễn Thị Mai Hương và Bà Nguyễn Thị Mai Lan147gp.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Lê Đức Hùng146gp.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 10860/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Long Thành về việc Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội tại xã Phước Bình, huyện Long Thành: qd10860281223_0001.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 10859/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Long Thành về việc Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội tại xã An Phước, huyện Long Thành: qd10859281223_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Dương Quang Linh và Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh144gp.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Đinh Xuân Tháigp143011223_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Lê Minh Trọng141gp...pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Nam Đồng Nai137gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Võ Khoa Thế Bảo​136gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn và Bà Trần Thị Quế Trân:135gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy: 134gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Trần Thị Ái Oanh và Ông Dương Văn Hùng: 133gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Vũ Hoàng Minh Thư: 132gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Huỳnh Thị Bích Thu: 130gp.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Lưu Văn Thắng và Bà Bùi Thị Trà Giang: 128gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Huỳnh Ngọc bảo Trân: 127gp.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Nguyễn Quang Tuấn và Bà Nguyễn Thị Dũng:126gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Nguyễn Thị Tuế: 121gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Võ Thị Dụng và Bà Võ Thị Lợi: 120gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Nguyễn Trung Hiếu: 119xd_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Vũ Bảo Duật: 117dp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Trần Thị Hạnh: 109gp_0001.pdf110gp_0001.pdf111_0001.pdf112gp_0001.pdf113gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Vũ Thế Anh: [1]_115gp_0001.pdf114gp_0001.pdf116gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng: 108gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Mai Như Khoa: 107gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Phạm Thị Hưng: 106gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Trần Thị Ngọc Hương: 103gp_0001.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Phan Lệ Thu: 240690_1.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Công ty TNHH Thương Mại Tân Hiệp: 240689_1.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Lâm Trọng Tài: 240688_1.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Phạm Thị Nhâm và Ông Vũ Văn Tải: 240687_1.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Tu Viện Đa Minh ROSA LIMA: 222762_1.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Chùa Long Phước Thọ: 221349_1.pdf 


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Huỳnh Võ Minh Trí: 216125_1.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Bùi Trọng Tuấn: 216124_1.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Đỗ Thị Lũy: 211199_1.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Mai Văn Đông và Bà Đoàn Thị Thơ: 209213_1.pdf


Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Bà Phùng Thị Thanh Tâm và Ông Trần Quang Dương: 209154_1.pdf


​- Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành thành cấp cho Ông Nguyễn Minh Dưỡng: 207760_1.pdf


Công ​bố công khai ni dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Tnh cấp cho Ông Nguyễn Tấn Hưng: 202349_1.pdf


Công ​bố công khai ni dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Tnh cấp cho Ông Nguyễn Thành Mỹ: 201933_1.pdf


Công ​bố công khai ni dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Tnh cấp: 198110_1.pdf


Công ​bố công khai ni dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Tnh cấp195896_1.pdf


Công ​bố công khai ni dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Tnh cấp: 188032_51.pdf;188032_52.pdf;188032_53.pdf;188032_54.pdf;188032_55.pdf;188032_56.pdf;

188032_57.pdf;188032_58.pdf;188032_59.pdf;188032_60.pdf;188032_61.pdf;188032_62.pdf;

188032_63.pdf;188032_64.pdf;188032_65.pdf;188032_66.pdf;188032_67.pdf;188032_68.pdf;188032_69.pdf 


- Công ​bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành cấp: 188032_33.pdf;188032_34.pdf;188032_35.pdf;188032_36.pdf;188032_37.pdf;188032_38.pdf;188032_39.pdf;

188032_40.pdf;188032_41.pdf;188032_42.pdf ;188032_43.pdf;188032_44.pdf;188032_45.pdf;

188032_46.pdf;188032_47.pdf;188032_48.pdf188032_49.pdf188032_50.pdf


- Công ​bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do UBND huyện Long Thành cấp: 188032_1.pdf;188032_2.pdf;188032_3.pdf;188032_4.pdf;188032_5.pdf188032_6.pdf188032_7.pdf;

188032_8.pdf ;188032_9.pdf ;188032_10.pdf;188032_11.pdf188032_12.pdf;188032_13.pdf188032_14.pdf

188032_15.pdf;188032_16.pdf;188032_17.pdf;188032_18.pdf188032_19.pdf;188032_20.pdf;

188032_21.pdf;188032_22.pdf;188032_23.pdf;188032_24.pdf;188032_25.pdf;188032_26.pdf;188032_27.pdf;

188032_28.pdf;188032_29.pdf;188032_30.pdf;188032_31.pdf188032_32.pdf 


Công bố công khai Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 01/02/2023 của UBND huyện Long Thành ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: 41146_1.pdf


-​ Công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử của Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành để tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp: 20_07_07_2022.pdf


- Công bố Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dự tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: 748-07.05.2020.pdf​


- Lấy ý kiến thỏa thuận hồ sơ nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch chung xây dựng các xã Cẩm Đường, Bàu Cạn, Tân Hiệp, Phước BÌnh, Long Phước, Long An, Bình An: 2131-13.11.2019.pdf;DU-TOAN-QH-CHUNG-XA-CAM-DUONG.pdf;THUYET-MINH-QHC-XA-CAM-DUONG.pdf;BIA---CAM-DUONG.jpg;LHV-Huyen.jpg;LHV-Lien-Huyen.jpg;Pham-vi---ranh-gioi-lap-QH.jpg ​


- Công bố Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, giai đoạn năm 2020 và định hướng năm 2030: QĐ 1771-30.9.2019.pdf.pdf​

Các trang giới thiệu khác

Thông báo

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Long Thành 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​ ​​

​​