Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Long Thành tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, cất cánh cùng Sân bay Long Thành”
Huyện Long Thành quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!
Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN LONG THÀNH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Huyện Long Thành đang nỗ lực về đích Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và một số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025. G​ần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp, các ngành của huyện đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025; ban hành các văn bản phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy đảng, chính quyền đã tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Ban Chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Xây dựng nông thôn mới huyện, xã thường xuyên được kiện toàn, duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; ý thức, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp đã có nhiều chương trình hành động sôi nổi, thiết thực, góp phần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; khắc phục được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước; xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp.

12138.png

Lãnh đạo tỉnh, huyện cắt băng khánh thành 1 trong nhiều tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp

 Đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng của 13/13 xã trên địa bàn huyện, đảm bảo sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và có quy định quản lý quy hoạch, làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng cho người dân. Hiện nay, hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện đồng bộ, hoàn thiện; đường huyện có tổng chiều dài 121,015km đã được bê tông hóa, đạt tỷ lệ 100%; đường xã có 687 tuyến với chiều dài 792,278km, trong đó, đường trục xã, liên xã có chiều dài 150,719km, đã được bê tông hóa, đạt tỷ lệ 100%; đường trục thôn xóm, đường ngõ đã được bê tông hóa và cứng hóa đạt tỷ lệ 100%, không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Điện lưới quốc gia đã phủ kín đến các khu dân cư, khu sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn của ngành điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100% (có 51.327 hộ sử dụng điện). Số hộ đang sử dụng nước máy toàn huyện đạt khoảng 13,9%, các xã khu vực nông thôn đạt khoảng 8,5%. Dự kiến trong năm 2024, tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước máy tập trung đảm bảo đạt theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là 65%. Đầu tư công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Các thiết chế văn hóa đã được sửa chữa, nâng cấp, xây mới. Hiện nay tất cả các xã đã có Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng; 81/81 Nhà văn hóa ấp, khu dân cư đã đưa vào hoạt động, hầu hết các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở và các địa điểm công cộng đều có lắp đặt wifi phục vụ nhu cầu của người dân. Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư, xây mới, nâng cấp, sửa chữa với số tiền hàng trăm tỷ đồng, thúc đẩy hoạt động giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô, chất lượng được nâng lên, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực.

          Hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển với nhiều hình thức, quy mô đa dạng, phong phú. Các hợp tác xã, các câu lạc bộ, tổ hợp tác, các trang trại thường xuyên phối hợp với địa phương, các cơ quan chuyên môn tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, mô hình hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; tổ chức sinh hoạt định kỳ để trao đổi, chia sẻ về kỹ thuật, kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi, chia sẻ các mô hình hay, tổ viên làm kinh tế giỏi; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, giải quyết những yêu cầu thực tế trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, củng cố tinh thần đoàn kết ở nông thôn làm cơ sở cho việc hình thành hợp tác xã tại địa phương. Các loại hình kinh tế, tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua đã mang lại hiệu quả đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội như: tạo việc làm cho một lực lượng lao động lớn ở nông thôn, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, chủ trang trại, sử dụng ngày càng hiệu quả đất đai, phát triển nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững.

Việc thực hiện các chỉ tiêu về y tế xã đã được đưa vào Nghị quyết hàng năm, phát động tạo thành phong trào thi đua nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên toàn huyện. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, mạng lưới y tế xã đã được tăng cường đầu tư, củng cố và đạt kết quả tốt. Công tác chăm lo và nâng cao đời sống tinh thần, phát triển văn hóa, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện thường xuyên; hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc từng bước được quan tâm, bảo tồn và phát triển. Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, học tập, sản phẩm văn hóa và trang phục bản sắc riêng của đồng bào dân tộc được quan tâm trang bị và đưa vào trưng bày tại các Nhà văn hóa dân tộc. Đến nay, có 13/13 xã đã lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên (bóng chuyền, cầu lông, dân vũ …). Các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng các xã, thị trấn và nhà văn hóa các ấp, khu dân cư được đánh giá hoạt động hiệu quả. Các địa phương đang triển khai xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho người cao tuổi và trẻ em được quy hoạch tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã và nhà văn hóa ấp, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. Công tác bảo vệ môi trường luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Việc kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi được tổ chức theo định kỳ để kịp thời chấn chỉnh, thực hiện theo quy định, lồng ghép và hưởng ứng các hoạt động tuần lễ môi trường nhằm chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký, thu gom và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động, đặc biệt đối với chất thải sinh hoạt.

Công tác giảm nghèo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt các biện pháp an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân thông qua đẩy mạnh Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững trong công tác giảm nghèo, như: Cho vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, xây dựng và sửa chữa nhà “Đại đoàn kết" cho hộ nghèo; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo; chính sách hỗ trợ người nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán; thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo có điều kiện vượt nghèo bền vững.

Gần 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện có một số điểm nổi trội, diện mạo nông thôn của Long Thành có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, toàn huyện có 12/13 đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 07 khu dân cư đạt chuẩn kiểu mẫu. Dự kiến, đến cuối năm 2024, toàn huyện sẽ có 13/13 đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có từ 10 - 15 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; ít nhất 03 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu và cơ bản đạt các tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện Long Thành mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nhìn chung vẫn còn hạn chế: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ nguồn nước máy còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến tính bền vững của chỉ tiêu hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện. Diện mạo, cảnh quan môi trường nông thôn chưa được duy trì xanh - sạch đẹp thường xuyên, tình trạng rác thải dọc các tuyến đường, khu vực công cộng vẫn chưa thực thu gom triệt để; mảng xanh chưa đều; công tác vệ sinh môi trường khu vực dân cư tập trung và các hộ gia đình còn hạn chế. Công tác huy động nguồn lực của doanh nghiệp, nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình có nguồn vốn góp xã hội hóa,…Việc duy trì, giữ vững tiêu chí của các xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 còn khó khăn, nhất là đối với các tiêu chí: về cơ sở vật chất trường học, tỷ lệ hộ tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch tập trung.

Từ kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU, rút ra một số bài học như sau:

Một là, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, quyết tâm của hệ thống chính trị và người dân về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phát huy tính sáng tạo của nhân dân, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, từ đó khơi dậy, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nội lực trong nhân dân.

Hai là, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và đoàn thể các cấp, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đồng thời phát huy tính tự lực, tự cường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương.

Ba là, quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu phải linh hoạt, quyết liệt; xác định rõ những vấn đề cấp bách, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mang tính đột phá và đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để tập trung thực hiện. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.

Bốn là, gắn kết quả hoàn thành các nhiệm vụ, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với công tác nhận xét, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện; biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, đảng viên tâm huyết và gương mẫu góp phần xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao.

12138-1.jpg

Phước Thái đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thông mới nâng cao

Quê hương Long Thành đang đổi thay từng ngày, đúng với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương: “Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, về đích sớm hơn so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ; thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, số hộ khá và giàu tăng; diện mạo nông thôn Việt Nam có sự thay đổi rõ rệt; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta ngày càng được củng cố, nâng cao"./.

Mai Thị Huệ - Hội Phụ nữ huyện

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Long Thành 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​ ​​

​​