Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Long Thành tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, cất cánh cùng Sân bay Long Thành”
Huyện Long Thành quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!
Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Vai trò của Hội Phụ nữ qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Có thể nói, đây là một Chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cho các cấp Hội triển khai nội dung Chỉ thị 40 vào các hoạt động cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện và chính quyền địa phương nhằm củng cố, kiện toàn Ban quản lý các Tổ vay vốn qua đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. 

Với vai trò, nhiệm vụ chăm lo cho quyền, lợi ích, phát triển kinh tế cho phụ nữ. Thời gian qua, Hội LHPN huyện đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai cho vay đối với hội viên, phụ nữ nghèo và đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn huyện; đã đem lại hiệu quả thiết thực việc sử dụng nguồn vốn vay, giảm rõ tình trạng cho vay lãi nặng, thông qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", “ Thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững"...

Để mỗi hội viên, phụ nữ, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với vốn tín dụng chính sách kịp thời. Thông qua các kênh tuyên truyền của Hội, Hội đã tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội", Kế hoạch triển khai của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời tới các tầng lớp nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Ngân hàng Chính sách xã hội về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó Hội còn thực hiện tốt những nội dung công việc đã được NHCSXH ủy thác, như: thông báo, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến các đối tượng được thụ hưởng; hướng dẫn thành lập và quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV), hướng dẫn và giám sát việc bình xét công khai các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn; kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ TT&VV; cùng với Ban quản lý Tổ TK&VV hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi đúng hạn, gửi tiền tiết kiệm theo quy ước hoạt động của Tổ; phối hợp với NHCSXH và chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị giải pháp xử lý những khoản nợ, lãi bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và xử lý các trường hợp nợ quá hạn theo hướng dẫn của NHCSXH…

12139.png 

Ban đại diện Huyện kiểm tra việc thực hiện CHỉ thị 40-CT/TW tại An Phước

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã tích cực thực hiện các hoạt động: tham gia Cuộc thi Tìm hiểu hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chủ động đưa nội dung hoạt động ủy thác vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hàng năm. Qua đó trình độ, nghiệp vụ của Cán bộ Hội, tổ trưởng Tổ TK&VV được nâng lên, thấy rõ trách nhiệm và những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện cho vay vốn, qua đó rút kinh nghiệm để làm tốt nội dung ủy thác. Hội còn thành lập mô hình “Hỗ trợ hội viên nghèo giảm nợ" để hỗ trợ những hội viên vay vốn nhưng hiện tại không có khả năng trả nợ. Kết quả, Hội đã hỗ trợ 26 trường hợp, với số tiền 97.900.000 đồng. Phối hợp với khuyến nông tổ chức tập huấn cho tổ viên vay vốn các kiến thức về kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt nhằm giúp các tổ viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích...

 12139-1.png

Hội Phụ nư huyện kiểm tra nguồn vốn tại xã Bàu Can

Để nguồn vốn hoạt động có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và cho vay đúng đối tượng, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông qua các buổi họp giao ban với cơ sở hàng tháng, qua kiểm tra định kỳ. Kết quả, các tổ đều xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức họp bình xét công khai các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, đưa vào danh sách và trình UBND xã xác nhận đề nghị Ngân hàng chính sách xét duyệt.

Tính đến thời điểm hiện nay, Hội quản lý 99 Tổ TK&VV với 198.110.090.420 đồng, chiếm tỷ lệ 43,48% tổng dư nợ ủy thác trên toàn huyện, tăng 45.505.904.200 đồng so với đầu năm 2014 (tỷ lệ tăng 46,39%), với 4.945 hộ vay vốn. Song song với việc tăng trưởng dư nợ, Hội còn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, hiện nay Hội LHPN là đơn vị có nợ quá hạn thấp nhất trong các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với nợ quá hạn là 276.800.000 đồng, chiếm 0,14%, giảm 0,324% so với năm 2014 (năm 2014 tỷ lệ nợ quá hạn là 0,464%). Bên cạnh đó, Hội vận động tốt các hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ nhằm mục đích tạo thói quen tích lũy thu nhập để trả nợ khi đến hạn, đồng thời góp phần bổ sung nguồn vốn để cho vay. Đến nay có 100% tổ vay vốn thực hiện gửi tiết kiệm (99/99 tổ), với 4.711/4.945 thành viên tham gia, số tiền tiết kiệm đến nay 19.133.450.839 đồng (chiếm tỷ lệ 95,27%). Vì vậy, qua đánh giá, xếp loại số tổ khá, trung bình và yếu kém đã giảm đáng kể, số tổ tốt tăng lên rõ rệt theo từng năm, với 86 tổ được xếp loại tốt, 10 tổ xếp loại khá và 03 tổ xếp loại trung bình

12139-2.png 

Kiểm tra nguồn vốn tại hộ vay

Với những kết quả trên, trong 10 năm qua Hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Các hộ vay vốn đã có nhiều bước tiến trong việc phát triển kinh tế gia đình, có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần cùng địa phương hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo mà nghị quyết đã đề ra.

Mai Thị Huệ - Hội Phụ nữ huyện

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Long Thành 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​ ​​

​​