Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Long Thành quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!
Mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp thìn
Mừng Đảng quang vinh mừng Xuân thắng lợi
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024)
Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Niêm yết Công khai thuộc lĩnh vực quản lý của Văn phòng HĐND-UBND

- Công bố công khai Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/02/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: 04nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01/02/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: 03nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 01/02/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành về việc xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: 02nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/02/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: 01nq.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện Long Thành về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Long Thành:[1]_minhttnlongthanhhungndlongthanhkientoanbophanmotcua1cuahuyensuasangt12024sign.pdf

- Thực hiện Văn bản của số 13708/UBND-NN ngày 19/12/2023 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-UBND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: ​13708cv_0001.pdf

- Công bố công khai Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khoán XII, nhiệm kỳ 2021-202635nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện Long Thành khoán XII, nhiệm kỳ 2021-202634nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Long Thành khoán XII, nhiệm kỳ 2021-202633nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành31nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành30nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp dưới năm 2024 trên địa bàn huyện25nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về một số nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 202423nq.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu: 22nq.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 10192/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Long Thành về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Long Thành trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước: qd10193111223_0001.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 9706/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND huyện Long Thành về việc giải quyết khiếu nại của Đinh Văn Du (lần đầu): qd9706061123_0001.pdf


Công bố công khai Quyết định số 9704/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND huyện Long Thành về việc giải quyết khiếu nại của Bà Vũ Thị Mát (lần đầu): qd970461123_0001.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 9586/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Long Thành về việc giải quyết khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Tiến (lần đầu): qd9586311023.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/9/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: 20.NQ.2_0001.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: 221983_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND huyện Long Thành về việc ban hành Nội quy làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai: 196626_1.pdf

- Công bố công khai Danh sách người phát ngôn trên địa bàn huyện Long Thành: 198553_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7577/QĐ-GQXP ngày 31/7/2023 của UBND huyện Long Thành về việc ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Long Thành: 197954_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7565/QĐ-GQXP ngày 28/7/2023 của UBND huyện Long Thành về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính: 196287_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7570/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Long Thành về việc Triển khai Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thànhg về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 1) : 196144_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7571/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Long Thành về việc Triển khai Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thànhg về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 3) trên địa bàn huyện Long Thành: 196143_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7563/QĐ-GQXP ngày 28/7/2023 của UBND huyện Long Thành về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính: 196289_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7564/QĐ-GQXP ngày 28/7/2023 của UBND huyện Long Thành về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính: 196288_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7572/QĐ-HĐTD ngày 28/7/2023 của Hội dồn tuyển dụng về việc thành lập Ban coi thi kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023: 196284_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7574/QĐ-HĐTD ngày 31/7/2023 của Hội dồn tuyển dụng về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023: 196142_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7573/QĐ-HĐTD ngày 31/7/2023 của Hội dồn tuyển dụng về việc thành lập Ban chấm thi kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023: 196141_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7575/QĐ-HĐTD ngày 31/7/2023 của Hội dồn tuyển dụng về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023: 196139_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 11/QĐ-VPngày 27/7/2023 của Văn phòng HĐND-UBND huyện Long Thành về việc phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng, các Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Long Thành: 193412_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: 191548_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 3) trên địa bàn huyện Long Thành: 191393_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về thống nhất chủ trương sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2023 để hoàn trả cho ngân sách tỉnh các khoản bổ sung có mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi: 191392_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1): 191329_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026:191176_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát của Hôị đồng nhân dân huyện Long Thành năm 2023: 191174_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về chủ trương đầu tư 05 Dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành: 191173_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7318/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện Long Thành về việc phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành nhiệm kỳ 2021-2026: 185864_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: 182591_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 5996/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Long Thành về việc Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án Trường Mẫu giáo Cẩm Đường (mở rộng) tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành: 151291_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND huyện Long Thành về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn quản lý để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại xã Bình Sơn, huyện Long thành, tỉnh Đồng Nai: 147159_1.pdf


- Công bố công khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện Long Thành về việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Long Thành: 111052_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: 98159_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: 77473_1.pdf


- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Thành: 36578_1.pdf; BC thuyet minh KH2023_PA3.pdf; QD-3732-30-12-2022-LongThanh.pdfSL_KH2023_in_LongThanhL3.pdfKehoach_2023.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND huyện Long Thành phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi: 63391_12.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 680/NQ-HĐCN ngày 08/02/2023 của HĐCN huyện Long Thành ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: 45362_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 06/NQ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Long Thành ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: 45360_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 01/02/2023 của HĐND huyện Long Thành ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: 41146_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai: 36587_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp dưới năm 2023 trên địa bàn huyện Long Thành: 21847_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 2): 21849_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023: 21850_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành: 21851_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 nguồn ngân sách huyện: 21853_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về thống nhất chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 để hoàn trả cho ngân sách tỉnh theo kết luận của kiểm toán nhà nước: 21855_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về thống nhất chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 để hoàn trả tiền chậm nộp tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2021: 21856_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) trên dịa bàn huyện Long Thành: 21858_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về một số nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023: 22008_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2): 22366_1.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: 22453_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 9572/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện Long Thành về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Điền Tâm Thịnh tại xã Phước Bình, huyện Long Thành: 22452_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 10395/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Long Thành về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Bình Khiết tại xã Phước Bình, huyện Long Thành: 22872_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 10396/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Long Thành về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tâm Khánh Land tại xã Phước Bình, huyện Long Thành: 22873_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 10229/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện Long Thành về giấy phép môi trường: 13034_1.pdf


- Công bố công khai đề xuất cấp giấy phép môi trường: 12132_2.pdf12174_2.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 10130/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023: 11898_1.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8944/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hiệp, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8944_30_9_2022_ Tân Hiệp.pdf; QHC xa Tan Hiep.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 9093/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tam An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 9093_10_10_2022_ Tam An.pdf; 03 _ 04 _ QH _ BD QH SDD _ SD DH PT KG toan xa _ Tam An_Model.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8942/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Phước Bình, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8942_30_09_2022 Phước Bình.pdf; QHC xa Phuoc Binh.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8939/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Phước, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8939_30_09_2022 _Long Phước.pdf; QH03_Quy hoạch sử dụng đất xã Long Phước.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8940/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Đức, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8940_30_9_2022 Long Đức.pdf; 04 QH SDD LONG DUC 15082022 (1)_Model.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8941/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8941_30_09_2022_Long An.pdf; QH03_Quy hoạch SDĐ xã Long An.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8937/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Lộc An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8937_30_09_2022_ Lộc An.pdf; 04.SDD XA LOC AN _ LONG THANH 24_8_2022 (1)_Model.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8943/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Đường, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8943_30_9_2022_ Cẩm Đường.pdfQHC Cam Duong.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8936/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8936_30_09_2022_ Binh Sơn.pdf ; QHSDD_BINHSON HOAN THANH duyệt tháng 9_2022_Model.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8935/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bình An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: File hoàn thành QHXD xã Bình An T10_2022_Model.pdf; 8935_30_9_2022 Binh An.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8945/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8945_30_9_2022_ Bau Can.pdfQHC xa Bau Can.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8938/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã An Phước, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: 8938_30_09_2022_ An Phước.pdf; 04 _ BD QH SDD QHC xa An Phuoc 08.7.22_Model.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 9472/GPMT-UBND ngày 08/11/2022 của UBND huyện Long Thành về giấy phép môi trường: QD.9472.08.11.22.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 9391/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện về giải quyết khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, ngụ tại 683A, Đường Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (lần đâu): QD.9391.01.11.22.pdf


- Công bố công khai đóng đường Hương lộ 10 tại xã Bình sơn để bàn giao mặt bằng cho dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành thực hiện thi công giai đoạn 1:12194_CV.pdf 


- Công bố công khai lấy ý kiến kết quả thẩm tra hồ sơ, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với các xã Phước Thái, Cẩm Đường:11573_CV.pdf; to trinh lấy ý kiến XÃ PHUOC THAI_ CAM DUONG.pdf


- Công bố công khai lấy ý kiến kết quả thẩm tra hồ sơ, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với các xã Long Đức, Tân Hiệp, Phước Bình, Lộc An: 11394_CV.pdf1a. dự thảo báo cáo thẩm tra xã Tân Hiệp.docx1b. biểu tổng hợp mức độ đạt 19 tiêu chí xã Tân Hiêp.docx2a. báo cáo thẩm tra xã Lộc An.docx2b.biểu tổng hợp mức độ đạt 19 tiêu chí xã Lộc An.doc3a. dự thảo báo cáo thẩm tra xã Phước Bình.docx3b. biểu tổng hợp mức độ đạt 19 tiêu chí xã Phước Bình.docx4a. dự thảo báo cáo thẩm tra xã Long Đức.docx4b. biểu tổng hợp mức độ đạt 19 tiêu chí xã Long Đức.docx


- Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Long Thành: TB 1771.21.9.22.pdf9908_CV.pdf


- Công bố công khai Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết: CT 05 .12.8.22.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7373/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Long Phước, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: QD.7373.08.8.22.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7372/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Đường, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: QD.7372.08.8.22.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 5910/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Bình An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: QD.5910.29.6.22.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 5909/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: QD.5909.29.6.22.pdf


- Công bố công khai Kết luận thanh tra công vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (PCTN); thanh tra việc công khai minh bạch trong hoạt động của UBND xã Tam An: 7985_CV.pdf


- Công bố công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Phước, giai đoạn đến năm 2025 và dài hạnh đến năm 2030: BB05.29.7.pdf


- Công bố công khai phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành: 7459_CV.pdf


- Công bố công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bình An, giai đoạn đến năm 2025 và dài hạnh đến năm 2030: BB04.29.7.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành về việc thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045: nq12 14.7.22.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 15/QĐ-VP ngày 20/7/2022 của Văn Phòng HĐND-UBND huyện Long Thành về việc phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy Ban nhân dân huyện Long Thành: QD15vp.20.7.22.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 5911/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Long An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: qd.5911.29.6.22.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 5887/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh hồ sơ nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: qd.5887.28.6.22.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 5290/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện Long Thành về ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Long Thành: QÐ5290.2022(1).pdf


- Công bố công khai Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện Long Thành về ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Long Thành: QÐPQ03.2022(1).pdf


-  Công bố công khai Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Tam An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: QÐ5506.2022.pdf


-  Công bố công khai Quyết định số 5281/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Lộc An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: QÐ5281.2022.pdf


-  Công bố công khai Quyết định số 5280/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Phước Bình, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: QÐ5280.2022.pdf


-  Công bố công khai Quyết định số 5279/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hiệp, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: QÐ5279.2022.pdf


-  Công bố công khai Quyết định số 5278/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Long Đức, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030: QÐ5278.2022(1).pdf


- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Long Thành: TB17.14.1.22.1.pdf2-2021-QD-5385 LT.pdfBC thuyet minh KH2022.pdfBieuin_LongThanh.pdfHuyenLongThanh_KH.pdf 


- Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Long Thành:TB13.13.1.22.pdf;2-2021-QDLongThanh5366.signed.pdf ;BaoCao2030_LongThanh.pdfBieu2030_LongThanh.pdfHuyenLongThanh_QH.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026: NQ71hd.16.12.21.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022: NQ69hd.16.12.21.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: NQ01hd.16.12.21.pdf


- Công bố công khai Quyết định Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Long Thành: QD12995.2021.pdf


-Công bố công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2022: QD12629.2021 - QD phe duyet ke hoach thanh tra 2022.pdf


- Công bố công khai Văn bản số 12552/KL-UBND ngày 08/11/2021 của UBND huyện Long Thành về kết luận Thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường Mầm non Hoa Mai: 12552_KL_UBND.pdf


- Công bố công khai Văn bản số 12551/KL-UBND ngày 08/11/2021 của UBND huyện về kết luận Thanh tra thanh tra công tác quản lý thu, chi tài chính và quản lý chuyên môn, kế hoạch giáo dục của Trường Tiểu học Cầu Xéo: 12551_KL_UBND.pdf 


- Thực hiện Thông báo số 2543/TB-UBND ngày 05/11/2021 của UBND huyện Long Thành về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân: TB 2543.5.11.21.pdf


- Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021: 11746-CV.pdf126-QD-SXD.pdf;Bang-gia-ca-may.pdfDon-gia-nhan-cong.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 10267/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phúc An Bình tại xã Long Đức, huyện Long Thành: QD10267.2021.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8953/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính: QD8953.2021.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8952/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính: QD8952.2021.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 8951/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính: QD8951.2021.pdf


Công bố công khai Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Long Thành về bổ sung các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Long Thành: NQ50HD.4.8.pdf


Công bố công khai Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Long Thành về chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII: NQ57HD.4.8.pdf


Công bố công khai Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Long Thành về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyên Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026: NQ56HD.4.8.pdf


Công bố công khai Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Long Thành về việc điều chỉnh Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Long Thành đối với Dự án Trụ sở UBND xã Phước Bình: NQ55HD.4.8.pdf 


Công bố công khai Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Long Thành về việc tiếp tục cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Long Thành: NQ54HD.4.8.pdf


Công bố công khai Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Long Thành về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1): NQ53HD.4.8.pdf


Công bố công khai Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Long Thành về việc thống nhất chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 để hoàn trả tiền chậm nộp tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2020: NQ52HD.4.8.pdf


Công bố công khai Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Long Thành về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Long Thànhnăm 2020: NQ51HD.4.8.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Long Thành về việc xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026: NQ49HD.4.8.pdf


- Chương trình công tác của UBND huyện Long Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026: CTR07.23.7.01.pdf


-Công bố công khai Quyết định số 7632/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khiết Linh tại xã Lộc An, huyện Long Thành: QD7632.2021.pdf


- Công bố công khai Quyết định số 7518/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND huyện Long Thành về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Lộc Phát tại xã Phước Bình, huyện Long Thành: QD7518.2021.pdf


- Công bố công khai Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 28/5/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Long Thành về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026: NQ-03-UBBC.pdf


- Công bố công khai báo cáo đính chính số liệu nội dung báo cáo số 75/BC-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện Long Thành: BC-121-31.3.21.pdf


- Công bố công khai thông tin Quý IV/2020 và cả năm 2020 về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện: 1731-UBND-KT.pdf


-Công khai Quyết định duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thành Công tại xã Long Đức, huyện Long Thành: QD209.2021.pdf


-Công khai Quyết định duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Long Phát tại xã Long Phước, huyện Long Thành: QD9206.2020.pdf


-Công khai Quyết định duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phước Bình tại xã Phước Binh, huyện Long Thành: QD5601.2020.pdf


-Công khai Quyết định duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thiên Trường tại xã Long Phước, huyện Long Thành: QD142.2021.pdf


- Công khai Quyết định duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước, huyện Long Thành: QD07.2021.pdf


-Công khai kết luận nội dung Hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021: TB.--2681.pdf


- Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với chỉ tiêu đất khu công nghiệp huyện Long Thành: NQ25HD-2020-12.pdf


- Công khai chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2021: NQ.26.pdf


- Công khai lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Long Thành năm 2021: TB.2667.pdf


- Công khai phương án trình tự, thủ tục giải quyết tái định cư, xét giao đất ở và phương án bố trí tái định cư Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành: cv.12220.30.11.20.pdf


-Công khai Quyết định số 7054/QĐUBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Long Thành về việc Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Long Thành: QD7054.2020.pdf


-Công khai Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Long Thành về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2020 của UBND huyện Long Thành: QD5187.2020.pdf


Công khai Quyết định số 02/QĐ-VP ngày 17/01/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng HĐND-UBND huyện: Quychechitieunoibo2020.pdf


- Công khai Quyết định số 01/QĐ-VP ngày 14/01/2019 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng HĐND-UBND huyện: QUYCHECHITIEUNOIBO.Nam2019.pdf 


-Triển khai Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban CHQS xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã tỉnh Đồng Nai​: 1--DT-QD-CONG-BO.pdf2-DM--BO-TTHC.pdf3--NOI-DUNG-BO-TTHC.pdfcv.4796.19.5.20.pdf​


- Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Long Thành: CTrinh-02.2020.1.pdf​

Các trang giới thiệu khác

Thông báo

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Long Thành 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​ ​​

​​